Zainteresowanie najmłodszych systematyczną aktywnością ruchową to główny cel bezpłatnego miejskiego programu „Akademia Przedszkolaka”. Jest on przeznaczony dla najmłodszych mieszkańców Krakowa, czyli dzieci w wieku 5-6 lat z oddziałów przedszkoli publicznych i niepublicznych. Zajęcia sportowe będą się odbywały od 27 lutego do 30 czerwca w Małej Hali TAURON Areny Kraków. Nabór do programu ruszy 1 lutego o godz. 8.00.

IMGP3533 (1024x683)

Edycja wiosenna jest drugą odsłoną programu realizowanego przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa. Biorą w niej udział 92 grupy z 54 krakowskich przedszkoli publicznych i niepublicznych. Pilotaż programu odbył się w listopadzie i grudniu 2016 r. w Małej Hali TAURON Areny Kraków. Wzięło w nim udział 3 tys. dzieci z 77 krakowskich przedszkoli.

Wśród najważniejszych celów „Akademii Przedszkolaka” znajdują się: podtrzymanie zainteresowania najmłodszych systematyczną aktywnością ruchową, a także poszerzenie dostępu do zorganizowanych form aktywności sportowej i wyrównanie szans dzieci niezależnie od statusu materialnego rodziców. Program ma także za zadanie sprzyjać rozwojowi fizycznemu dzieci, wzmacniać ich zdrowie oraz podnosić poziom sprawności fizycznej.

Konkurs na logo

Organizatorzy zajęć zorganizowali także konkurs na logo „Akademii Przedszkolaka”. Najlepsza okazała się praca pięcioletniej Pauliny Sysło z Samorządowego Przedszkola nr 131 „Stokrotka”. W konkursie liczyły się pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, estetyka pracy i możliwości wykorzystania projektu w druku. Do udziału w rywalizacji zostały zaproszone wszystkie przedszkola, które w tym roku uczestniczą w programie „Akademia Przedszkolaka”.

logo nr 1 (1024x706)

Wiosenna edycja

Program „Akademia Przedszkolaka” będzie realizowany od 27 lutego do 30 czerwca, w godzinach 9:00–14:00, w Małej Hali TAURON Areny Kraków. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli zatrudnionych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków Wschód. Ćwiczenia mają charakter ogólnorozwojowy, zabawowy, rekreacyjny z wykorzystaniem sprzętu sportowego, odpowiedniego do grupy wiekowej uczestników.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji organizatorzy proszą o kontakt z Justyną Chwedczuk-Gołda (tel. 12 616-9408, e-mail: justyna.chwedczuk-golda@um.krakow.pl).

Harmonogram Akademii Przedszkolaka jest dostępny na stronie www.moswschod.pl.