3000 dzieci z 77 krakowskich przedszkoli publicznych i niepublicznych wzięło udział w bezpłatnym miejskim programie Akademia Przedszkolaka. Zajęcia odbywały się w listopadzie i grudniu w Małej Hali TAURON Areny Kraków.

Program „Akademia Przedszkolaka” był realizowany przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa od 15 listopada do 9 grudnia 2016 r. w godzinach przedpołudniowych.

Głównym celem projektu jest zainteresowanie najmłodszych systematyczną aktywnością ruchową, zapoznanie z różnorodnymi i atrakcyjnymi formami ruchu oraz rozbudzenie sportowej pasji w dziecku, która może przerodzić się w miłość do sportu na całe życie.

Zajęcia z dziećmi w wieku od 4 do 6 lat prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego różnych specjalizacji, zatrudnieni w MOS Wschód Kraków. Ćwiczenia miały charakter ogólnorozwojowy, zabawowy, rekreacyjny z wykorzystaniem sprzętu sportowego, odpowiedniego do grupy wiekowej uczestników.