TAURON ARENA KRAKÓW OCZAMI UCZESTNIKÓW

I ORGANIZATORÓW IMPREZ

Kto najczęściej bierze udział w wydarzeniach organizowanych w TAURON Arenie Kraków? Jak goście oceniają pobyt w hali, na jak długo przyjeżdżają do Krakowa i z jakich dodatkowych atrakcji korzystają? Czy obiekt spełnia oczekiwania organizatorów imprez oraz jaki ma wpływ na gospodarkę Krakowa oraz funkcjonowanie branży hotelowej i gastronomicznej? Uzyskanie odpowiedzi na te pytania było głównym celem badań przeprowadzonych przez BBS Obserwator na zlecenie Agencji Rozwoju Miasta S.A. zarządzającej TAURON Areną Kraków.

151017MIS020_sa

Badania satysfakcji klienta oraz znaczenia ekonomicznego największej hali sportowo-widowiskowej w Polsce były prowadzone od września 2015 r. do września 2016 r. Łącznie przebadano 1600 uczestników imprez organizowanych w TAURON Arenie Kraków (badania ankietowe realizowano w czasie 20 wybranych imprez – koncertów, wydarzeń sportowych); 300 przedstawicieli branży hotelowej i gastronomicznej (badania telefoniczne CATI) oraz 18 najemców (wywiady telefoniczne i internetowe).

Sumy robią wrażenie

– Zlecone przez nas badania potwierdziły to, co było jednym z głównych założeń budowy TAURON Areny Kraków, mianowicie fakt, że obiekt ma ogromny wpływ na gospodarkę miasta, przede wszystkim na wzrost dochodów krakowskich firm i instytucji – mówi Małgorzata Marcińska, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta S.A.

W badanym okresie w wydarzeniach w TAURON Arenie Kraków udział wzięło 780 tys. osób. Z tego ponad 300 tys. to osoby spoza Krakowa. Goście spędzają w Krakowie najczęściej jeden lub dwa dni. Ponad 82,7% z nich ocenia swój pobyt w mieście bardzo dobrze i dobrze, a to oznacza, że taką opinię przekażą innym.

Z usług hotelowych korzysta 26% gości spoza Krakowa. Deklarowany przez nich wydatek na nocleg to średnio 308 złotych. 47% przyjezdnych skorzystało też z różnych atrakcji Krakowa (imprezy sportowe, kulturalne, restauracje, puby, zakupy, zwiedzanie, itp.), wydając na nie średnio 333 złote.

– Oznacza to, że w ciągu dwunastu miesięcy uczestnicy imprez w TAURON Arenie Kraków na noclegi w Krakowie wydali ok. 24,5 mln złotych, a na dodatkowe atrakcje ok. 47,5 mln złotych. Łącznie jest to więc kwota ok. 72 mln złotych – wylicza Jacek Gryzło, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta S.A. – Opierając się na danych uzyskanych z badań, można z dużym prawdopodobieństwem oszacować, że jeśli weźmiemy pod uwagę ilość widzów i imprezy od początku funkcjonowania hali suma ta wzrośnie do ok. 156 mln złotych. Oznacza to dla krakowian, że koszty budowy TAURON Areny Kraków zwrócą się po 6-7 latach – podsumowuje Jacek Gryzło.

Arena dla krakowian

Z badań wynika, że 61,3% uczestników imprez w TAURON Arenie Kraków to mieszkańcy naszego miasta. 38,7% uczestników to osoby spoza Krakowa. 38,6% z nich pochodzi z miast liczących ponad 200 tys. mieszkańców. Ponad połowa gości spoza Krakowa przyjeżdża do miasta samochodem, ponad 20% wybiera autobus a ponad 18% pociąg.

55,8% wszystkich gości stanowią mężczyźni. Co trzeci uczestnik imprez to osoba w wieku 25-34 lata. Kolejne grupy stanowią osoby w wieku 35-44 lata (25,3%) i 18-24 lata (20,8%). Ponad 65% uczestników imprez bierze w nich udział z osobą lub osobami towarzyszącymi.

56,5% mieszkańców Krakowa oraz 36,7% gości spoza Krakowa jako środek transportu bezpośrednio do TAURON Areny Kraków wybiera komunikację miejską. Samochód wybiera odpowiedni 24,8% osób z Krakowa i 44,1% osób spoza Krakowa.

Pomysł na prezent

95,9% wszystkich ankietowanych osób bardzo dobrze lub dobrze ocenia organizację wydarzeń w TAURON Arenie Kraków. 97,5% ankietowanych, podsumowując wszystkie aspekty TAURON Areny Kraków (m.in. komfort przebywania w obiekcie, jakość obsługi, czystość) wystawiło obiektowi ocenę bardzo dobrą i dobrą.

Większość ankietowanych czerpie wiedzę o wydarzeniach w TAURON Arenie Kraków z Internetu oraz mediów społecznościowych. Wysoki jest także odsetek osób, które o wydarzeniach dowiedział się od znajomych i rodziny na co wpływ może mieć fakt, że wielu uczestników imprez (co piąty) otrzymuje na nie bilety w prezencie.

Branża dostrzega zmiany

Badania przeprowadzone przez BBS Obserwator wskazują, że powstanie TAURON Areny Kraków wpłynęło na funkcjonowanie branży noclegowej i gastronomicznej w Krakowie. 69,4% przedstawicieli branży noclegowej i 33,7% branży gastronomicznej dostrzega wpływ TAURON Areny Kraków na wzrost liczby gości/ klientów.

Podczas konkretnych imprez odbywających się w hali wzrost obłożenia lub wzrost liczby klientów zauważa 63,3% przedstawicieli branży noclegowej i 37,9% przedstawicieli branży gastronomicznej.

31,9% przedstawicieli branży noclegowej i 15% branży gastronomicznej dostrzega, że powstanie TAURON Areny Kraków wpłynęło na wzrost przychodów firmy. Badani najczęściej szacują, że dzięki powstaniu TAURON Areny Kraków ich przychody wzrosły o ok. 10%. Wzrost przychodów firmy znacznie częściej dostrzegają przedstawiciele branży noclegowej.

81,6% przedstawicieli branży noclegowej i 49,7% branży gastronomicznej obsługiwało gości, którzy przyjechali na wydarzenia do TAURON Areny Kraków.

Przedstawiciele branży noclegowej znacznie częściej niż branży gastronomicznej identyfikują gości – uczestników imprez. Według ich opinii przyjeżdżają oni najczęściej na jedną noc.

Zdaniem większości badanych goście przyjeżdżający na wydarzenia w arenie korzystają z innych atrakcji Krakowa. Najczęściej należy do nich zwiedzanie zabytkowych części miasta i jego okolic, a w dalszej kolejności poświęcanie swojego czasu na rozrywkę i jedzenie.

Profesjonalizm przede wszystkim

W ramach badań zleconych przez ARM S.A. przeprowadzono także wywiady z najemcami TAURON Areny Kraków. Bardzo wysoko oceniają oni kulturę osobistą pracowników, uprzejmość oraz ich profesjonalizm. Duża część wypowiedzi skupiała się na chwaleniu i docenieniu pracowników TAURON Areny Kraków, którzy ich zdaniem są kompetentni, a w przypadku jakichkolwiek problemów służą pomocą i wsparciem w pomyślnym ich rozwiązaniu. Oprócz tego, część najemców zwracało uwagę na bardzo dobrą komunikację z pracownikami oraz ich dostępność.

Najemcy pozytywnie ocenili realizację nietypowych zamówień i rozwiązań. Część najemców podkreślała, że pracownicy TAURON Areny Kraków byli otwarci na ich pomysły i wspólnie szukali dobrych rozwiązań. Wysoko oceniano również wsparcie merytoryczne, jakie było udzielane organizatorom imprez ze strony pracowników.

Infrastruktura obiektu spełniła oczekiwania wszystkich najemców. Część z nich uważa, że TAURON Arena Kraków jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce i w porównaniu z innymi jest bezkonkurencyjna. Badani najemcy wskazywali też, że organizacja wydarzeń i współpraca z pracownikami wyróżnia TAURON Arenę Kraków na tle innych, podobnych miejsc w Polsce.

Większość najemców bardzo dobrze ocenia ogólną współpracę z TAURON Areną Kraków, większość z nich zdecydowanie zamierza korzystać z tego obiektu w przyszłości. Nowoczesna i piękna infrastruktura oraz profesjonalizm ze strony pracowników stanowią bardzo mocne strony współpracy z TAURON Areną Kraków.

POBIERZ RAPORT: „Badanie satysfakcji klienta oraz znaczenia ekonomicznego największej hali sportowo-widowiskowej w Polsce”.