Małgorzata Marcińska będzie nowym Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Miasta S.A. Taką decyzję podjęła dziś (1 lipca, środa) Rada Nadzorcza Spółki. Stanowisko obejmie 20 lipca.

Zgodnie ze statutem spółki do 20 lipca funkcję p.o. Prezesa Zarządu będzie pełnił Jacek Gryzło.

            Małgorzata Marcińska zastąpi na stanowisku Prezesa Zarządu ARM S.A. Zbigniewa Rapciaka, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji w czerwcu br.

***

Małgorzata Marcińska to doświadczony samorządowiec, ekspert w dziedzinie zarządzania funduszami europejskimi. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W 2013 r. objęła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej gdzie odpowiadała za koordynowanie zadań związanych z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego, realizację rządowych programów na rzecz kobiet i mężczyzn, a także za  wieloletnie programy na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w zakresie obejmującym wykorzystanie środków Unii Europejskiej. Odpowiadała również za przygotowanie i wdrożenie rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

Wcześniej Małgorzata Marcińska pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. – odpowiadała za realizację programów gospodarki odpadami komunalnymi, w tym za realizację projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów w Krakowie.

Posiada bogate doświadczenie samorządowe, które zdobyła m.in. jako dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa oraz Kierownik Biura Prasowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest specjalistą w zakresie współpracy zagranicznej oraz protokołu dyplomatycznego.

 

Katarzyna Fiedorowicz-Razmus

Rzecznik Prasowy, ARM S.A.

tel. 12 349 11 29

katarzyna.fiedorowicz@arm.krakow.pl