Zainteresowanie najmłodszych systematyczną aktywnością ruchową to główny cel bezpłatnego miejskiego programu „Akademia Przedszkolaka”. Jest on przeznaczony dla najmłodszych mieszkańców Krakowa, czyli dzieci w wieku 5-6 lat z oddziałów przedszkoli publicznych i niepublicznych. Zajęcia sportowe będą się odbywały od 27 lutego do 30 czerwca w Małej Hali TAURON Areny Kraków. Nabór do programu ruszy 1 lutego o godz. 8.00.

Edycja wiosenna będzie drugą odsłoną programu realizowanego przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa. Pilotaż programu odbył się w listopadzie i grudniu 2016 r. w Małej Hali TAURON Areny Kraków. Wzięło w nim udział 3 tys. dzieci z 77 krakowskich przedszkoli.

Ankiety nadesłane przez placówki uczestniczące w pilotażu, pomogły w ulepszeniu programu i lepszemu dostosowaniu go do oczekiwań dzieci i rodziców, m.in. w kwestiach grupy wiekowej, częstotliwości zajęć, a także czasie trwania zajęć.

Wśród najważniejszych celów „Akademii Przedszkolaka” znajdują się: podtrzymanie zainteresowania najmłodszych systematyczną aktywnością ruchową, a także poszerzenie dostępu do zorganizowanych form aktywności sportowej i wyrównanie szans dzieci niezależnie od statusu materialnego rodziców. Program ma także za zadanie sprzyjać rozwojowi fizycznemu dzieci, wzmacniać ich zdrowie oraz podnosić poziom sprawności fizycznej.

Wiosenna edycja

Program „Akademia Przedszkolaka” będzie realizowany od 27 lutego do 30 czerwca, w godzinach 9:00–14:00, w Małej Hali TAURON Areny Kraków. Zajęcia będą się odbywały cyklicznie, co dwa tygodnie (w zależności od ilości zgłoszeń), zawsze w stałych terminach. Program obejmie cykl 7-8 spotkań, w ramach których dzieci będą miały okazję do zapoznania się z różnorodnością dyscyplin sportowych. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli zatrudnionych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków Wschód. Ćwiczenia będą miały charakter ogólnorozwojowy, zabawowy, rekreacyjny z wykorzystaniem sprzętu sportowego, odpowiedniego do grupy wiekowej uczestników.

Na 14 czerwca zaplanowano organizację Spartakiady Sportowej Przedszkolaków, w ramach której prowadzone będą atrakcyjne konkursy w atmosferze zabawy i wesołej rywalizacji sportowej.

Jak zgłosić przedszkole do programu?

Przedszkole chcące wziąć udział w programie powinno:

– zapoznać się z warunkami uczestnictwa w programie zawartymi w Regulaminie,

– wybrać odpowiednią godzinę i termin dostępny w panelu harmonogramu na stronie www.moswschod.pl,

– przesłać formularz zgłoszenia do Wydziału Sportu (zał. 1) wraz z listą zbiorczą (zał. 2) drogą elektroniczną na adres:: justyna.chwedczuk-golda@um.krakow.pl w terminie najpóźniej do 9 lutego 2017 r.

Wszystkie dokumenty można pobrać również na stronie internetowej www.moswschod.pl.

Wyboru godziny i terminów zajęć będzie można dokonać na stronie internetowej www.moswschod.pl, poprzez dostępną zakładkę, za pomocą panelu harmonogramu (instrukcję wyboru opisano w Regulaminie). Zgłoszeń można dokonywać od 01.02.2017 r. od godz. 08.00 aż do momentu wyczerpania wolnych miejsc.

Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie 2 grupy. Liczy się kolejność zgłoszeń.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji organizatorzy proszą o kontakt z Justyną Chwedczuk-Gołda (tel. 12 616-9408, e-mail: justyna.chwedczuk-golda@um.krakow.pl).

Fot. ARM S.A. (zajecia dzieci z Przedszkola nr 35)