29 July, 2017

4 pm – doors

6 pm – start

ROCZNICA_786x305

TGD, Krzysztof Iwaneczko, Arkadio, Anita Lipnicka, Adam Sztaba

More information: http://krakow2016.com/pl/page/rocznica-sdm