Dni i godziny zwiedzania

Poniedziałki – godz.  11.00, 15.00
Czwartki – godz.  11.00, 15.00

 

Imię i nazwisko*:

Adres email*:

Data zwiedzania* (rrrr-mm-dd):

Godzina zwiedzania*:

Liczba osób*: (wymagane)

Numer kontaktowy:

Przepisz tekst captcha do pola poniżej:


Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem zwiedzania TAURON Areny Kraków.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARM S.A. moich danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. Dz.U.2014.1182 z późn.zm.) informujemy, iż:

    1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Miasta SA z siedzibą w Krakowie (31-571) ul. Stanisława Lema 7, zwana dalej Spółką,
    2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów organizacji zwiedzania TAURON Areny Kraków,
    3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
    4. podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.

Wraz z podaniem danych osobowych wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia następującej treści:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 tj. ze zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Rozwoju Miasta SA z siedzibą w Krakowie (31-571) ul. Stanisława Lema 7 w zakresie koniecznym celów organizacji zwiedzania TAURON Areny Kraków. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do celów organizacji zwiedzania TAURON Arena Kraków; przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”