Katarzyna Fiedorowicz-Razmus
Rzecznik Prasowy, ARM SA
e-mail: katarzyna.fiedorowicz@arm.krakow.pl
tel./ph.: +48 12 349 11 29
tel./ mobile ph.: +48 668 181 433