TAURON POLSKA ENERGIA S.A. –

SPONSOR TYTULARNY TAURON ARENY KRAKÓW

 

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem, drugim sprzedawcą i producentem energii w Polsce oraz jednym z największych krajowych podmiotów gospodarczych. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ekoenergia, TAURON Ciepło, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż oraz TAURON Obsługa Klienta.

29 stycznia 2015 r. TAURON Polska Energia S.A. podpisał umowę sponsoringową z Agencją Rozwoju Miasta S.A. Dotyczy ona nabycia praw do nazwy krakowskiej Areny oraz wielu towarzyszących praw sponsoringowych. Od 1 lutego 2015 r. oficjalna nazwa obiektu to:  TAURON Arena Kraków.

Poza nową nazwą, umowa gwarantuje TAURONOWI liczne możliwości ekspozycyjne wewnątrz i na zewnątrz hali oraz w jej otoczeniu, a także pozwala na korzystanie z infrastruktury obiektu. TAURON ma także prawo do organizacji w hali, w trakcie obowiązywania kontraktu, własnych wydarzeń lub imprez realizowanych we współpracy ze swoimi partnerami. Umowa została podpisana na trzy lata z opcją przedłużenia na dalsze dwa lata, przy zachowaniu wszystkich jej zapisów.

TAURON opiera swoją strategię promocyjną m.in na zaangażowaniu w działania sponsoringowe. Sponsoring dla TAURONA to podstawowy sposób budowy znajomości, wizerunku i zasięgu marki, wpiera również działania sprzedażowe. Pozwala on także na osiągnięcie efektywnego wyniku promocyjnego przy relatywnie mniejszym, w porównaniu z klasyczną reklamą, zaangażowaniu finansowym.

            – TAURON Arena Kraków, swoimi wydarzeniami przyciąga setki tysięcy osób i liczymy, że ten projekt utrwali znajomość marki TAURON i przyczyni się do jej umocnienia, co z kolei przełoży się na wymierne korzyści sprzedażowe – mówi Paweł Gniadek, dyrektor Departamentu Komunikacji Rynkowej i PR w TAURON Polska Energia. –  Nie bez znaczenia jest również fakt, że Kraków to jedno z największych miast na obszarze dystrybucyjnym Grupy TAURON, a tym samym znaczące skupisko naszych klientów.

Dodatkowe informacje o spółce są dostępne na stronach:

www.tauron.pl ,

www.facebook.com/tauronpolskaenergia ,

www.youtube.com/user/TauronTV