Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia Nr Arm/05/2013 Na Świadczenie Usług Zastępstwa Procesowego Przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Przy Icc. Ogłoszenie O Zamiarze Zawarcia Umowy „Wykonanie Robót Dodatkowych W Zakresie Elewacji I Zewnętrznego Ekranu Led, Rozbudowy Systemów Słaboprądowych Oraz Ich Zasilania W Energię Elektryczną W Hali Widowiskowo – Sportowej W Krakowie” Nr Referencyjny: Arm/06/2013 “Zamówienie Uzupełniające Do Umowy Nr 31 10202892 0000 5196 0083 2642 Kredytu Inwestycyjnego W Walucie Polskiej Zawartej W Dniu 14.2.2011 R.” Oznaczenie Sprawy: Arm/08/2013. Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia: “Wykonanie Robót Dodatkowych W Zakresie Elewacji I Zewnętrznego Ekranu Led, Rozbudowy Systemów Słaboprądowych Oraz Ich Zasilania W Energię Elektryczną W Hali Widowiskowo – Sportowej W Krakowie”. Nr Referencyjny: Arm/06/2013. Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia Arm/08/2013 Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia: “Publikacja Materiałów Promocyjnych W Czasopismach Ogólnopolskich” . Oznaczenie Sprawy: Arm/07/2013. Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia Nr Arm/02/2013 Kompleksowa Aktualizacja Dokumentacji Projektowej Związanej Z Rozbudową Systemów Niskoprądowych Hws Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia Nr Arm/01/2013 Wykonanie Riggingu Dolnego Hws W Krakowie Ogłoszenie O Zamiarze Zawarcia Umowy Arm/02/2013 . Wykonanie Riggingu Dolnego Hali Widowiskowo-Sportowej (Czyżyny) W Krakowie. Nr Referencyjny Sprawy: Arm/01/2013. Nr Ogłoszenia: 161510 – 2013.

Agencja Rozwoju Miasta S.A.
ul. Lema 7, 31-571 Kraków
tel. +48 12 349 11 03
fax +48 12 290 99 60

 

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Fiedorowicz-Razmus
Rzecznik Prasowy ARM S.A.
tel.: +48 12 349 11 29
tel. kom.: +48 668 181 433

 
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, KRS 146404

Kapitał Spółki: 138 631 700 zł
NIP: 676-17-03-853
REGON: 351143147