29.04.2014 Ubezpieczenie Mienia Oraz Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Agencja Rozwoju Miasta Sa . Nr Referencyjny Sprawy: Arm/11/2014 Zmiana Terminu Skladania Ofert

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Arena Kraków S.A.
ul. Lema 7, 31-571 Kraków
tel. +48 12 349 11 03

 

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Fiedorowicz-Razmus
Rzecznik Prasowy Areny Kraków S.A.
tel. kom.: +48 668 181 433

 

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, KRS 146404

Kapitał Spółki: 196 787 000 zł
NIP: 676-17-03-853
REGON: 351143147