Jakie granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji? Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych!

22 maja 2022

16 maja rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Krakowie. Konsultacje będą trwały do 24 czerwca 2022.

O co chodzi w rewitalizacji?

Przepisy definiują rewitalizację jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. To działania na rzecz lokalnej społeczności, które realizuje gmina wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami funkcjonującymi na danym terenie. To także inwestycje w infrastrukturę, ale trzeba pamiętać, że rewitalizacja nie jest synonimem remontu.

Które obszary miasta?

Przygotowując się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Krakowa przeprowadziliśmy analizy służące opracowaniu diagnozy, która wskazała jakie obszary miasta znajdują się w stanie kryzysowym ze względu na koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych i technicznych.

Analizami objęliśmy obszar całego miasta, a ich wynikiem jest propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W trakcie konsultacji społecznych chcemy poznać opinie interesariuszy rewitalizacji (czyli mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz wszystkich, którzy w jakiś sposób użytkują obszar rewitalizacji) na temat wyznaczonych granic obszarów. To właśnie tam będzie prowadzony proces rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta Krakowa (do pobrania TUTAJ)  zaproponowano trzy podobszary rewitalizacji: „stara” Nowa Huta, Kazimierz-Stradom i Grzegórzki-Wesoła.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

Porozmawiać o granicach obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Krakowie można podczas spotkań:

  • 25 maja (śr.) w godz. 17:00 -19:00 – w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, os. Górali 5,
  • 27 maja (pt.) w godz. 17:00 – 19:00 – w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, plac Wolnica 1,
  • 31 maja (wt.) w godz. 17:00 – 19:00 – w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Blachnickiego 1,
  • 2 czerwca (czw.) w godz. 17:00 – 19:00 – w Domu Utopii Międzynarodowym Centrum Empatii, os. Szkolne 26a.

Uwagi w formie pisemnej można przesłać na adres konsultacje.gpr@um.krakow.pl od 16 maja do 24 czerwca 2022 lub podzielić się nimi wypełniając formularz dostępny w formie elektronicznej na stronie  Rewitalizacji w Krakowie. Formularze konsultacyjne w formie papierowej można otrzymać podczas spotkań konsultacyjnych oraz w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa (ul. Bracka 10) – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00. Uwagami można też podzielić się podczas telefonicznych dyżurów ekspertów w dniach: 7 czerwca w godz. 10:30-12:30 oraz 14 czerwca br. w godz. 14:00-16:00 – pod nr. tel. 12 616 1739

Gdzie można dowiedzieć się więcej?

Harmonogram konsultacji i szczegółowe informacje dotyczące tego procesu, formularze konsultacyjne oraz dodatkowe materiały w formie elektronicznej dostępne są na stronie www.rewitalizacja.krakow.pl  w zakładce „Konsultacje” oraz na profilu Rewitalizacja w Krakowie portalu Facebook.