ZaprojektujMY Kraków - konsultacje społeczne

14 października 2021

Kraków na przestrzeni ostatnich lat zmienia się bardzo dynamicznie. Dlatego też potrzebne jest określenie jego aktualnych funkcji i potrzeb mieszkańców. Z tego powodu powstaje plan rozwoju Krakowa – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”.

Studium to podstawowy dokument planistyczny Krakowa określający kierunki jego rozwoju. Realizując ustalenia studium można stworzyć miasto funkcjonalne i wygodne do życia, dla mieszkańców i wszystkich jego użytkowników.

Studium wymaga współpracy specjalistów z wielu dyscyplin (urbanistyki, architektury, transportu czy zieleni) oraz doświadczenia mieszkańców. To będzie dokument, w którym zapisana będzie wizja dla całego miasta. Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego i dlatego nie ogranicza prawa własności. Jego ustalenia są kluczowe przy sporządzaniu planów miejscowych – dokumentów określających charakter i zasady rozwoju poszczególnych obszarów Krakowa. Tak tworzy się prawo miejscowe, a wizja ze studium zmienia się w lokalne przepisy przestrzenne.

Efektem pracy będzie nasz wspólny plan rozwoju Krakowa – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa”.

Weź udział w konsultacjach

Spotkania odbędą się w sali konferencyjnej w TAURON Arenie Kraków, ul. Lema 7, liczba miejsc jest ograniczona. Będzie również możliwość udziału konsultacjach w formie online tutaj. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy – zaprojektujmykrakow.org.

Terminy i tematy

  • Dziedzictwo kulturowe i krajobrazowe miasta – 14 października, o godz. 16.00
  • Komunikacja i infrastruktura – 21 października, o godz. 16.00
  • Mieszkanie – 27 października, o godz. 16.00
  • Praca – 15 listopada, o godz. 16.00
  • Środowisko i rekreacja – 23 listopada, o godz. 16.00.

www.krakow.pl