W związku z pojawiającymisię doniesieniami medialnymi dotyczącymi 
sposobu wyboru sponsora tytularnego TAURON Areny Kraków, po raz kolejny 
informujemy, że oferta spółki TAURON Polska Energia S.A. była 
najkorzystniejszą ofertą jaka spłynęła na konkurs ogłoszony przez 
Agencję Rozwoju Miasta S.A.

Otwarty publiczny konkurs na sponsora tytularnego TAURON Areny Kraków 
został ogłoszony w sierpniu ubiegłego roku. 20 sierpnia 2014 r. Zarząd 
ARM S.A. podjął uchwałę o powołaniu komisji konkursowej oraz zatwierdził 
regulamin konkursu. Przewodniczącym komisji konkursowej został Paweł 
Krasuski, Dyrektor Pionu Zarządzania Kraków Areną (w skład komisji nie 
wchodzili członkowie Zarządu Spółki). Ogłoszenie o konkursie pojawiło 
się na stronie internetowej 26 sierpnia 2014 r., informacja o konkursie 
trafiła wówczas także do mediów.

Na konkurs spłynęły dwie oferty. Ich otwarcie nastąpiło 12 września 2014 
r. Ich treść objęta jest klauzulą poufności. Rozpoczęły się negocjacje z 
firmami, które przystąpiły do konkursu. Ponieważ w przewidzianym czasie 
(45 dni) nie przyniosły rozstrzygnięcia podjęto decyzję o wystąpieniu do 
oferentów z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
obowiązywania ofert.

3 listopada 2014 r. Zarząd ARM S.A. podjął uchwałę w sprawie kontynuacji 
negocjacji w konkursie na wybór sponsora tytularnego do 15 listopada 
2014 r. (do tego dnia ofertę podtrzymał tylko jeden podmiot). Ponieważ 
komisja konkursowa nie przedstawiła żadnych rekomendacji 13 listopada 
2015 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie jej rozwiązania oraz kontynuacji 
negocjacji bezpośrednio przez Zarząd ARM S.A. Druga z firm, która 
zgłosiła się do konkursu, w związku z tym, że nie przedstawiłaswojej 
ostatecznej oferty, została uchwałą Zarządu wykluczona z konkursu.

29 stycznia 2015 r. podpisano umowę, a 30 stycznia 2015 r. ogłoszono, że 
sponsorem tytularnym obiektu została spółka TAURON Polska Energia S.A. 
Od 1 lutego 2015 r. hala sportowo-widowiskowa w Czyżynach nosi nazwę 
TAURON Areny Kraków. Umowę z TAURON Polska Energia S.A. podpisano na 
trzy lata z możliwością przedłużenia o kolejne dwa, przy zwiększeniu 
opłaty wnoszonej przez sponsora.

Dodatkowego wyjaśnienia wymaga kwestia pojawiających się w mediach nazw 
firm i sum, które te firmy miałyby oferować za możliwość zostania 
sponsorem tytularnym hali. Otóż normalną praktyką jest, że przed 
podjęciem działań takich jak np. ogłoszenie konkursu przeprowadza się 
rozeznanie rynku i sprawdza, czy w ogóle jest sens jego organizowania. 
Tak było również w tym przypadku. Zarząd ARM S.A., a także pracownicy 
ARM S.A., prowadzili rozmowy z kilkoma firmami, pytali je czy byłyby 
zainteresowane udziałem w konkursie i reklamowali im wyjątkowy obiekt 
jakim jest TAURON Arena Kraków. Dwie z tych firm przystąpiły do 
konkursu. Wszystkie propozycje ostatecznie zweryfikował konkurs, do 
którego przystąpić mogła każda firma.

Szczegóły umów nie mogą być podane z powodu objęcia klauzulą poufności, 
jednakże zaznaczamy, że jakiekolwiek porównywanie ofert na podstawie 
wybiórczych informacji jest nieprawidłowe i wprowadza w błąd opinię 
publiczną.