Arena dla osób niepełnosprawnych

TAURON Arena Kraków to obiekt w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Udogodnienia dotyczą zarówno wnętrza obiektu jak i przestrzeni wokół niego.

Teren na zewnątrz obiektu

Rampy podjazdowe (wyposażone w odpowiednie poręcze), zlokalizowane przy schodach głównych z obu stron TAURON Areny Kraków (od strony ul. Lema oraz Parku Lotników Polskich) umożliwiają dotarcie na poziom wejść do obiektu. Ciągi piesze wyposażone są w obniżone krawężniki.

Dla osób niepełnosprawnych dojeżdżających samochodami, przygotowano widoczne i dobrze oznakowane miejsca parkingowe w dwupoziomowym garażu wewnętrznym, a także na parkingu zewnętrznym, przy wejściu głównym do obiektu. Z miejsc tych osoby niepełnosprawne mogą korzystać bezpłatnie.

Kasy biletowe posiadają konstrukcję, która umożliwia bezproblemowe kupno biletów przez osoby na wózkach – obniżone lady oraz urządzenia interkomu są przystosowane do komunikowania się na odpowiedniej wysokości.

Recepcja i pomoc obsługi Areny

Recepcja obiektu na wydzielonym odcinku posiada obniżone lady, dzięki którym osoby na wózkach bez przeszkód mogą komunikować się i przekazywać wszelkie materiały.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy obsługi TAURON Areny Kraków. Obsługa dysponuje m.in. wózkiem inwalidzkim, który może zostać użyty w razie konieczności przez gości obiektu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z pracownikami recepcji tel. 12 349 11 02.

Poruszanie się po obiekcie

Odpowiednie oznaczenia skierowane do osób niepełnosprawnych znajdują się w całym obiekcie. Kolorem czerwonym zaznaczono główne ciągi komunikacyjne (nie kolidujące z elementami konstrukcji obiektu) na poziomie wejściowym oraz na poziomie trybun Areny. Zaznaczono wyraźnym kolorem (pasy) ostatnie stopnie biegów na klatkach schodowych.

Poruszając się po TAURON Arenie Kraków niepełnosprawni mogą korzystać z wind o odpowiedniej szerokości, dostosowanych do przewożenia osób na wózkach.

Wewnątrz obiektu, obok kołowrotów standardowych zamontowano kołowroty dla osób poruszających się na wózkach; o odpowiedniej szerokości oraz z obniżoną lokalizacją kamer.

Do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowane są sanitariaty wyposażonych w instalację przyzywową. W obiekcie zastosowano także alfabet Braille’a do oznaczenia poziomów w windach oraz do opisu przycisków SOS (w przypadku pożaru) na klatkach schodowych.

 

Sektory na trybunach

W TAURON Arenie Kraków są 52 miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Znajdują się one na poziomie A i są umieszczone symetrycznie względem długiej osi północ-południe; w czterech miejscach na tym poziomie (zamontowane są tu także 52 krzesełka dla opiekunów osób niepełnosprawnych).