Parking TAURON Areny Kraków

Kontakt
Wynajmij parking na swoje wydarzenie!

Skontaktuj się z Działem Sprzedaży!
Kontakt
Wynajmij parking na swoje wydarzenie!

Parking
Parking
Kontakt wynajmij przestrzeń

Zasady korzystania z parkingów TAURON Areny Kraków

Zasady wjazdu na teren obiektu i korzystania z parkingów TAURON Areny Kraków:

Opłaty w dni, w których NIE odbywa się duże wydarzenie na Arenie Głównej:

 

 

 • Wjazd i Wyjazd do 20minut – bez opłaty
 • Powyżej 20minut- do 60minut – jednorazowa opłata za postój – 6 zł
 • Powyżej jednej godziny jednorazowa opłata za postój wynosi 20 zł
 • Po godzinie 1:30 dodatkowa opłata w wysokości 50zł (całkowita płatność -70 zł)
 • Opłata za zgubienie biletu parkingowego – 100 zł
 • Walidacja biletu parkingowego możliwa tylko i wyłącznie dla osób uprawnionych. Po dokonaniu walidacji biletu należy opuścić parking w czasie nieprzekraczającym 20 minut.

Bilety parkingowe wydawane są przy szlabanach wjazdowych na północnym wjeździe od ul. Lema oraz w przypadku uruchomienia Parkingu Zewnętrznego i Parkingu Technicznego Zewnętrznego przy szlabanie wjazdowym od strony al. Pokoju/ M1.

Opłatę należy uiścić przed wyjazdem online na stronie https://sklep.arenakrakow.pl/ lub w jednym z parkomatów zlokalizowanych na:

 • Parkingu Naziemnym (płatność kartą i gotówką)
 • Parkingu Podziemnym (płatność tylko kartą)
 • Parkingu Zewnętrznym od strony Parku Lotników (płatność tylko kartą)
 • Walidacji biletu parkingowego (bez opłaty) należy dokonać na posterunku ochrony przy wejściu do Małej Hali lub w recepcji głównej TAURON Areny Kraków, a następnie opuścić parking w czasie nieprzekraczającym 20 minut.

Organizacja ruchu na Parkingu Naziemnym i Parkingu Podziemnym:

 • Samochody korzystają w pierwszej kolejności z Parkingu Naziemnego, a po jego zapełnieniu z Parkingu Podziemnego.
 • Wjazd na Parking Naziemny codziennie od godz. 6.00 do godz. 23.00 (dotyczy dni, w których NIE odbywa się duże wydarzenie na Arenie Głównej)
 • Wyjazd z Parkingu Podziemnego jest możliwy do godziny 23.00. Samochód będzie można odebrać następnego dnia od godziny 7.30, po dokonaniu dopłaty (dotyczy dni, w których NIE odbywa się duże wydarzenie na Arenie Głównej)
 • Szlaban wyjazdowy otwiera się automatycznie po zeskanowaniu opłaconego lub zwalidowanego biletu parkingowego.
 • Na Parking Naziemny i Parking Podziemny mogą wjechać samochody o dopuszczalnej masie 2,5 t.
 • Samochody z instalacją LPG oraz o wysokości powyżej 2m mogą parkować wyłącznie na Parkingu Naziemnym.

Organizacja ruchu na Parkingu Zewnętrznym i Parkingu Technicznym Zewnętrznym:

 • Samochody korzystają w pierwszej kolejności z Parkingu Zewnętrznego, a po jego zapełnieniu z Parkingu Technicznego Zewnętrznego.
 • Szlaban wyjazdowy otwiera się automatycznie po zeskanowaniu opłaconego lub zwalidowanego biletu parkingowego.
 • Szczegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia parkingu znajdują się na stronie internetowej https://www.tauronarenakrakow.pl/parking/
 • Ruchem samochodowym kieruje obsługa parkingu.

Organizacja ruchu na Parkingu Mała Hala:

 • Parking Mała Hala przeznaczony jest dla osób posiadających stosowną kartę parkingową.
 • Osoby nie posiadające karty parkingowej mogą wjechać na Parking Małej Hali wyłącznie na czas wysadzenia lub zabrania pasażerów. Opuszczenie parkingu w czasie do 20 minut od momentu pobrania biletu nie powoduje naliczenia opłaty za parkowanie.
 • Osoba nieuprawniona, która pozostawi samochód na Parkingu Mała Hala zostanie obciążona dodatkową opłatą w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą dobę.

Inne postanowienia:

 • W dniach, w których odbywać się będą wydarzenia w TAURON Arenie Kraków, zasady oraz godziny funkcjonowania parkingów mogą ulec zmianie.

Poza niniejszymi Zasadami na terenie wszystkich parkingów TAURON Areny Kraków obowiązuje „REGULAMIN PARKINGÓW TAURON ARENY KRAKÓW” dalej „Regulamin” dostępny na stronie www.tauronarenakrakow.pl oraz na parkingu TAURON Areny Kraków. Niniejsze Zasady stanowią uszczegółowienie „Regulaminu”. Wejście lub wjazd na teren TAURON Areny Kraków, w tym parkingów jest równoznaczne z akceptacją postanowień wymienionego Regulaminu oraz niniejszych Zasad.

Dodatkowe informacje są dostępne TUTAJ.

Parking w czasie wydarzeń w Arenie Głównej

TAURON Arena Kraków dysponuje ponad 1300 miejscami parkingowymi w parkingu naziemnym i podziemnym, a także stanowiskami wokół hali.

Opłaty parkingowe:

 • płatny 50 zł – przez internet na stronie TAURON Areny Kraków – samochody osobowe,
 • płatny 50 zł – gotówką lub kartą, przy wjeździe – samochody osobowe,
 • płatny 123 zł – gotówką lub kartą, przy wjeździe – autokary,
 • bezpłatny – dla osób niepełnosprawnych – miejsca na parkingu naziemnym.

Zalecamy, aby osoby korzystające z parkingu TAURON Areny Kraków przyjeżdżały min. 2 godziny przed wydarzeniem.

UWAGA!
Samochody z instalacją gazową mogą parkować wyłącznie na parkingu naziemnym.

 

 

Kup parking