Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Arena Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie (31-571), ul. Lema 7. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email iodo@arenakrakow.pl.

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (RODO) w celu wykonania umowy/zamówienia albo art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 dla wykonania określonego celu.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 7 lat.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi od organu nadzorczego.

Dane mogą być udostępnione innym administratorom – najemcom TAURON Areny Kraków, organizatorom imprez, firmom ochroniarskim, firmie gastronomicznej, firmie sprzątającej dla realizacji wskazanego celu.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.