Sponsor tytularny TAURON Areny Kraków

TAURON Polska Energia S.A.

TAURON to jeden z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. Nowa strategia Grupy Tauron do 2030 r. przewiduje znaczne przyspieszenie zielonej transformacji i wyznacza ścieżkę do neutralności klimatycznej w 2050r. Planowany jest m.in. kilkukrotny wzrost mocy zainstalowanych w odnawialne źródła energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80%.

Grupa TAURON eksploatuje jedenaście farm wiatrowych. Te instalacje o łącznej mocy 416 MW znajdują się w Majewie, Piotrkowie, Zagórzu, Wicku, Marszewie, Lipnikach, Śniatowie, Mogilnie, Inowrocławiu, Dobrzyniu i Gołdapi, gdzie 200 turbin wytwarza przyjazną środowisku energię elektryczną. TAURON ma także 3 elektrownie fotowoltaiczne i 34 wodne.

Dodatkowe informacje o spółce są dostępne na stronach:
www.tauron.pl
Facebook @tauronpolskaenergia
Youtube TauronTV

logotyp TAURON SA

Akcje Sponsora