DAVID GUETTA

21 stycznia 2018

Support: GROMEE, DEEPEND, HUGEL

27 stycznia 2018 r. (sobota)*

godz. 18:15 – otwarcie bram

godz. 18:45 – support: Gromee

godz. 19:15 – support: Hugel

godz. 20:00 – support: Deepend

godz. 21:00 – David Guetta

ok. godz. 23:00 – planowane zakończenie wydarzenia

*godziny orientacyjne (ostateczne decyzje, co do momentu wyjścia na scenę podejmuje sam artysta i jego management).