80. Tour de Pologne w Krakowie: zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej

2 sierpnia 2023

W piątek, 4 sierpnia ulicami Krakowa przejadą uczestnicy Tour de Pologne, to także dzień koncertu zespołu Depeche Mode, dlatego planując przyjazd do TAURON Areny Kraków z różnych stron miasta, a także spoza Krakowa, koniecznie sprawdźcie jakie będą obowiązywały zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej!

Trasa 7. etapu wyścigu kolarskiego 80. Tour de Pologne UCI World Tour na terenie Krakowa:

wjazd do Krakowa nastąpi około godz. 17:50 (od strony Kryspinowa, drogą wojewódzką nr 774) i kolarze pojadą ulicami: Olszanicką (całą szerokością jezdni), Chełmską, Junacką, Królowej Jadwigi, al. Focha, al. Mickiewicza (zachodnią jezdnią przeciwnie do kierunku ruchu), Reymonta, Piastowską, ponownie Królowej Jadwigi i al. Focha, gdzie rozpoczną się trzy pięciokilometrowe rundy (al. Focha, al. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Piastowska, ul. Królowej Jadwigi, al. Focha). Finisz będzie miał miejsce na al. Focha przy Błoniach Krakowskich. Zakończenie etapu przewidziane jest około godz. 18:45. Także przy Błoniach Krakowskich nastąpi dekoracja najlepszych na trasie 80. Tour de Pologne.

Organizatorzy wyścigu proszą o wyrozumiałość mieszkańców oraz gości naszego miasta i nieparkowanie pojazdów w rejonie ulic, którymi prowadzi trasa wyścigów.

W związku z organizacją ww. wydarzeń, w dniu 4.08.2023 r. na terenie Miasta Krakowa zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej:

 od godz. 5:00, w związku z montażem infrastruktury towarzyszącej, zostaną zamknięte: al. Focha (od mostu na Rudawie), al. 3 Maja oraz ul. Kałuży;

– na czas zamknięcia al. Focha na ul. Wyczółkowskiego zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy, celem zapewnienia dojazdu i wyjazdu z ul. Kasztelańskiej (UWAGA! Dojazd do ulic przyległych do al. Focha możliwy od strony ul. Dunin Wąsowicza i ul. Salwatorskiej);

– na czas zamknięcia al.3 Maja na ul. Igrców wprowadzone będą dwa kierunki ruchu;

– na fragmencie ul. Chodowieckiego, na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Reymonta, będą obowiązywać znaki zakazu zatrzymywania się B-36 – dla ułatwiania wyjazdu pojazdów KMK oraz na ul. Chodowieckiego wyznaczony będzie dodatkowy przystanek autobusowy;

– z al. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego będzie możliwy tylko dojazd do parkingu przy Hotelu Cracovia przy al. Focha;

 od godz. 13:00, w związku z domknięciem pętli wokół Błoń Krakowskich, na której będą odbywać się Tour de Pologne Junior oraz częściowo 80. Tour de Pologne, zostanie zamknięta dodatkowo ul. Piastowska na odcinku od al. 3 Maja do ul. Królowej Jadwigi z korytarzem wyjazdowym z osiedla. Ponadto na ul. Królowej Jadwigi (na odcinku pomiędzy ul. Piastowską a al. Focha) ruch jednokierunkowy będzie odbywał się jedynie w kierunku Salwatora, tj. do ul. Kościuszki oraz do ul. Księcia Józefa (zostanie wprowadzony korytarz umożliwiający przejazd pojazdów od strony Woli Justowskiej w kierunku Salwatora); nie będzie możliwości wjazdu w al. Focha i al.3 Maja z al. Mickiewicza; na czas zamknięcia ul. Piastowskiej wyznaczony zostanie dodatkowy przystanek autobusowy przy ul. Królowej Jadwigi – przed ul. Piastowską w kierunku centrum oraz zapewnione będzie dojście do przystanków tramwajowych przy al. 3 Maja

 od godz. 14:30, w związku z przygotowaniem trasy 80. Tour de Pologne:

– zostanie zamknięta zachodnia jezdnia al. Mickiewicza od ul. Reymonta do al. Focha (z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego na wschodniej jezdni Alei Trzech Wieszczów od ul. Reymonta do Mostu Dębnickiego – z uwzględnieniem tymczasowej organizacji ruchu na Moście Dębnickim, wprowadzonej na czas remontu mostu),

– zostanie zamknięta ul.  Reymonta (południowa jezdnia od al. Mickiewicza do ul. Miechowskiej i dalej cała jezdnia od ul. Miechowskiej do ul. Piastowskiej),

– zostanie zamknięta ul. Piastowska od ul. Reymonta do al.3 Maja razem z już zamkniętym odcinkiem od al.3 Maja do ul. Królowej Jadwigi,

– możliwy będzie wyjazd z ul. Dunin Wąsowicza zachodnią jezdnią al. Krasińskiego do ul. Kościuszki,

Na czas ruchu dwukierunkowego na wschodniej jezdni Alei Trzech Wieszczów przestawione zostaną przystanki autobusowe: „AGH/Uniwersytet Rolniczy” – na wysokość budynku AGH przy al. Mickiewicza, „Muzeum Narodowe” na wschodnią jezdnię w rejon zamkniętego skrzyżowania Alei Trzech Wieszczów – al. Focha – al. 3 Maja – ul. Piłsudskiego, „Jubilat” na wschodnią jezdnię al. Krasińskiego wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych na jezdni zachodniej,

– po godz. 17:00, po przejeździe ostatniego zawodnika Tour de Pologne Junior, będzie udrożniony przejazd al. 3 Maja i dalej ul. Chodowieckiego, ul. Igrców dla pojazdów wyjeżdżających z ulic: Oleandry, Ingardena, Kadrówki (będą mieć zamknięty wyjazd z ul. Ingardena w al. Mickiewicza);

 około godz. 17:50 nastąpi wjazd do Krakowa (od strony Kryspinowa, drogą wojewódzką nr 774) i kolarze pojadą ulicami: Olszanicką (całą szerokością jezdni), Chełmską, Junacką, Królowej Jadwigi, do skrzyżowania z Piastowską, na których to ulicach pomiędzy godz. 17:30 a godz. 18:30 zostaną wprowadzone chwilowe przerwy w ruchu. Następnie peleton pojedzie al. Focha, al. Mickiewicza (zachodnią jezdnią przeciwnie do kierunku ruchu), Reymonta, Piastowską, ponownie Królowej Jadwigi i al. Focha, gdzie rozpoczną się trzy pięciokilometrowe rundy (al. Focha, al. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Piastowska, ul. Królowej Jadwigi, al. Focha). Finisz będzie miał miejsce na al. Focha przy Błoniach Krakowskich. Zakończenie etapu przewidziane jest około godz. 18:45. Także przy Błoniach Krakowskich nastąpi dekoracja najlepszych na trasie 80. Tour de Pologne.

Na trasie wyścigu – w miejscach wskazanych znakami B-36 – będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów z tabl. informującą o usunięciu pojazdu na koszt właściciela w przypadku jego pozostawienia na odcinku drogi objętym zakazem. Zakaz zatrzymywania się pojazdów będzie dotyczył również wyznaczonych istniejących miejsc parkingowych (zostaną one czasowo zlikwidowane). Dodatkowo, zakaz zatrzymywania się zostanie wprowadzony także na fragmentach ulic: Chodowieckiego, Wyczółkowskiego i na ul. Kałuży.

Zalecane objazdy

W godz. 5:00-13:00, na czas zamknięcia al. Focha, al. 3 Maja i ul. Kałuży:

– dla jadących Alejami Trzech Wieszczów pojazdów do 3,5 t do ul. Królowej Jadwigi ulicami: Czarnowiejską i Nawojki;

– dla jadących od strony ul. Piastowskiej do al. Mickiewicza ulicami: Królowej Jadwigi, Księcia Józefa do Mostu Zwierzynieckiego, Zielińskiego, Monte Cassino i Konopnickiej.

Od godz. 13:00, na czas zamknięcia ul. Piastowskiej (na odcinku od Cichego Kącika do ul. Królowej Jadwigi ), al. Focha oraz al. 3 Maja:

– dla jadących do al. Mickiewicza ulicami: Nawojki i Czarnowiejską;

-dla jadących do ul. Królowej Jadwigi (ul. Kościuszki) pojazdów do 3,5 t ulicami: Armii Krajowej, Zarzecze, Na Błonie, Jesionową (do ul. Kościuszki dalej ulicą Królowej Jadwigi).

Od godz. 14:30, na czas:

 zamknięcia ul. Piastowskiej na odcinku od al. 3 Maja do ul. Reymonta objazd dla jadących pojazdów do 3,5 t z Alei Trzech Wieszczów, z Piastowskiej, z Armii Krajowej, z al. Kijowskiej, z ul. Zarzecze do ul. Królowej Jadwigi ulicami: Alejami Trzech Wieszczów, Czarnowiejską, Nawojki, Armii Krajowej, Zarzecze, Na Błonie, Jesionową i Królowej Jadwigi;

– zamknięcia ul. Piastowskiej na odcinku od al. 3 Maja do ul.  Reymonta oraz ul. Reymonta objazd dla jadących ul.  Piastowską, ul. Armii Krajowej, al. Kijowską, ul. Królowej Jadwigi do al. Mickiewicza ulicami: Jesionową, Na Błonie, Zarzecze, Armii Krajowej, Nawojki, Czarnowiejską; z ul. Mydlnickiej ulicami: „bramką” z chwilową przerwą w ruchu przez zamkniętą Piastowską, dalej Igrców, Chodowieckiego, „bramką” z chwilową przerwą w ruchu przez zamkniętą Reymonta, Budryka i Nawojki i Czarnowiejską, z ul. Królowej Jadwigi ulicami: Księcia Józefa, pod Mostem Zwierzynieckim, zachodnią jezdnią Mostu Zwierzynieckiego, Zielińskiego, Monte Cassino, Rondem Grunwaldzkim, Konopnickiej i Krasińskiego;

– zakazu skrętu w lewo w ul. Reymonta objazd dla jadących al. Mickiewicza do ul. Reymonta ulicami: al. Mickiewicza, nawrotką przy Lenartowicza i z powrotem al. Mickiewicza;

– wprowadzenia jednego kierunku ruchu w ul. Miechowskiej objazd dla jadących ul. Nawojki i ul. Urzędniczą do ul. Reymonta ulicami: Czarnowiejską i al. Mickiewicza;

– braku możliwości nawrócenia na Alejach Trzech Wieszczów na odcinku wschodniej jezdni z tymczasowym ruchem dwukierunkowym objazd dla jadących al. Krasińskiego i al. Mickiewicza z kierunku południowego do ul. Konopnickiej i Kościuszki ulicami: Alejami Trzech Wieszczów, nawrotką przy Lenartowicza i z powrotem al. Mickiewicza i al. Krasińskiego;

– zamknięcia ul. Piastowskiej na odcinku od al. 3 Maja do ul. Reymonta objazd dla jadących ul. Nawojki i ul. Armii Krajowej do Cichego Kącika ulicami: Budryka, „bramką” z chwilową przerwą w ruchu przez zamkniętą Reymonta i dalej Chodowieckiego;

– braku możliwości skrętu w lewo na Alejach Trzech Wieszczów na odcinku wschodniej jezdni z tymczasowym ruchem dwukierunkowym objazd dla jadących z kierunku północnego w ulice: Krupniczą, Piłsudskiego i Zwierzyniecką ulicami: Alejami Trzech Wieszczów, Konopnickiej, po zawróceniu na Rondzie Grunwaldzkim z powrotem Konopnickiej, al. Krasińskiego i al. Mickiewicza.

O chwilowych przerwach w ruchu w godz. 17:30-18:30 na ulicach: Olszanickiej, Chełmskiej, Junackiej, Królowej Jadwigi (do skrzyżowania z Piastowską) będą informować tablice ustawione wzdłuż tych ulic lub ich przecznic.

Otwarcie zamkniętych ulic nastąpi po zakończeniu wyścigu oraz po demontażu infrastruktury towarzyszącej.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie ostrożności, dostosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu i poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej i Służb Porządkowych.

Informacja na temat zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w dniu 4 sierpnia 2023 roku znajduje się na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

www.zis.krakow.pl