AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

5 czerwca 2017

RUSZAJĄ ZAPISY NA KOLEJNY SEMESTR ZAJĘĆ W MAŁEJ HALI TAURON ARENY KRAKÓW

We wtorek (6 czerwca) rozpoczną się zapisy do jesiennej edycji miejskiego programu sportowego „Akademia Przedszkolaka”, przeznaczonego dla dzieci w wieku 5-6 lat z przedszkoli publicznych i niepublicznych. Bezpłatne zajęcia łączące zabawę z ćwiczeniami ruchowymi będą organizowane w Małej Hali TAURON Areny Kraków od 6 września do 22 grudnia 2017 r.. Przedszkola zainteresowane udziałem w programie mogą przesyłać zgłoszenia od 6 do 20 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem programu „Akademia Przedszkolaka” jest podtrzymanie zainteresowania najmłodszych systematyczną aktywnością ruchową, a także poszerzenie dostępu do zorganizowanych form aktywności sportowej i wyrównanie szans dzieci niezależnie od statusu materialnego rodziców. Podjęte działania mają sprzyjać rozwojowi fizycznemu, wzmacnianiu kondycji i podnoszeniu poziomu sprawności fizycznej najmłodszych.

Program będzie realizowany od 6 września do 22 grudnia 2017 r., w godzinach 9.00–14.00, w Małej Hali TAURON Areny Kraków Zajęcia będą się odbywały cyklicznie, co dwa tygodnie (w zależności od ilości zgłoszeń), zawsze w stałych terminach. Będzie to seria 7-8 spotkań, w ramach których dzieci będą miały okazję kontynuować swoje spotkania ze sportem m.in. w ramach poprzednich edycji programu.

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli zatrudnionych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków Zachód. Ćwiczenia będą miały charakter ogólnorozwojowy, zabawowy, rekreacyjny z wykorzystaniem sprzętu sportowego, odpowiedniego do grupy wiekowej uczestników.

Przedszkole zainteresowane udziałem w programie powinno:

– zapoznać się z warunkami uczestnictwa w programie zawartymi w regulaminie;

wybrać godzinę zajęć i termin zajęć (dzień tygodnia A lub tygodnia B) poprzez przypisanie się do numeru grupy – na stronie internetowej mos-zachod.pl;

– przesłać formularz zgłoszenia wraz z listą obecności uczestników programu (zał. 2) do Wydziału Sportu UMK, do 20 czerwca. Wszelkie zmiany stanu grupy, jakie mogą nastąpić w związku z naborem do placówki przedszkolnej, należy zaktualizować poprzez dostarczenie do Wydziału Sportu skanu nowej listy obecności uczestników najpóźniej do 4 września. Wszystkie inne zmiany należy aktualizować na bieżąco we wspomniany sposób;

– zbiorczą listę (oryginał) uczestników zajęć z danymi dostarczyć na pierwsze zajęcia i przekazać prowadzącym nauczycielom. Uczestnikiem zajęć może być wyłącznie dziecko ujęte na liście. Każda zmiana wymaga bieżącej aktualizacji listy.

Wszystkie dokumenty będzie można pobrać na stronie internetowej mos-zachod.pl od wtorku, 6 czerwca.

Zgłoszenia można przesyłać od 6 czerwca od godz. 8.00 aż do momentu wyczerpania wolnych miejsc. Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie dwie grupy. Liczy się kolejność zgłoszeń.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, prosimy kontaktować się z Justyną Chwedczuk-Gołdą – tel. 12 616 94 08, e-mail: justyna.chwedczuk-golda@um.krakow.pl.