Bezpłatne ferie na lodowisku 2024

7 lutego 2024

TAURON Arena Kraków i Urząd Miasta Krakowa zapraszają krakowian na plenerowe lodowisko, które będzie czynne do 25 lutego 2024 r. Przez całe ferie zimowe, w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”, rodziny z dziećmi, młodzież oraz osoby objęte programami: Krakowska Karta Rodzinna 3+ i Kraków dla Rodziny „N” będą mogły korzystać z lodowiska bezpłatnie.

Projekt „Ferie na lodowisku 2024” jest dedykowany mieszkającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków:

  • rodzinom z dziećmi do 12 roku życia (maksymalnie 4 bilety dziennie na 1 rodzinę np. 2 rodziców/opiekunów i 2 dzieci lub 1 rodzic/opiekun i 3 dzieci); do 140 biletów dziennie;
  • młodzieży od 13 do 18 roku życia; do 170 biletów dziennie;
  • osobom objętym programem Krakowska Karta Rodzinna 3+; do 60 biletów dziennie;
  • osobom objętym programem Kraków dla Rodziny „N” (z niepełnosprawnym dzieckiem); do 50 biletów dziennie.

Akcja będzie obowiązywała od 12 lutego 2024 r. (poniedziałek) do 25 lutego 2024 r. (niedziela) w godzinach od 9:00 do 21:00, z zastrzeżeniem, że w dniu 14 lutego 2024 r., realizacja projektu będzie odbywać się z wyłączeniem godzin: 16:00 19:00, czyli od godz. 9:00 do godz. 16:00 oraz od godz. 19:00 do 21:00.

Bilety niewykorzystane w danym dniu przechodzą do odpowiedniej puli biletów na dzień następny. Każdy wydany bilet będzie obejmował 2 godziny jazdy na lodowisku. Bezpłatne bilety nie obejmują wypożyczalni sprzętu i szatni.

Młodzież w wieku 13-18 lat będzie mogła korzystać z lodowiska po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej, a osoby legitymujące się KKR 3+ czy Kartą „N” po okazaniu ważnych kart.

Rodzice/opiekunowie z dziećmi do 12 roku życia będą mogli korzystać z lodowiska po złożeniu oświadczenia o zamieszkaniu w Krakowie.

Regulamin uczestnictwa w projekcie będzie dostępny TUTAJ.

Harmonogram lodowiska

I tura – godz. 9:00-11:00

Przerwa techniczna: godz. 11:00-11:30

II tura – godz. 11:30-13:30

Przerwa techniczna: godz. 13:30-14:00

III tura – godz. 14:00-16:00

Przerwa techniczna: godz. 16:00-16:30

IV tura – godz. 16:30-18:30

Przerwa techniczna – godz. 18:30-19:00

V tura – godz. 19:00-21:00

Cennik lodowiska

Osoby nieobjęte akcją „Ferie na lodowisku 2024” również będą mogły korzystać z lodowiska przez całe ferie zimowe. Obowiązywać ich będzie cennik:

Bilety:

– bilet jednorazowy normalny – 20 zł, dla osób mieszkających poza Gminą Miejską Kraków oraz osób, których nie obejmuje akcja „Ferie na lodowisku 2024”;

– bilet jednorazowy ulgowy* – 14 zł, dla osób mieszkających poza Gminą Miejską Kraków oraz osób, których nie obejmuje akcja „Ferie na lodowisku 2024”;

– bilet jednorazowy dla osób posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 3+ lub Kartę Dużej Rodziny lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności** – 11 zł., po wyczerpaniu puli bezpłatnych biletów w ramach akcji „Ferie na lodowisku”.

*Bilety ulgowe dla dzieci, młodzieży szkolnej do 18. roku życia, po wyczerpaniu puli bezpłatnych biletów w ramach akcji „Ferie na lodowisku” i seniorów (powyżej 65 roku życia).

**Opiekun osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – wstęp darmowy.

Bilet obowiązuję na jedną turę i upoważnia do jednorazowego wejścia na lodowisko.

Na terenie lodowiska znajdują się: kasa biletowa, toalety, przebieralnia do zmiany obuwia wraz szafkami oraz wypożyczalnia sprzętu: łyżew, kasków, „pingwinków” (pomocników do nauki jazdy).

Szatnia:

Wynajęcie szafki – 5 zł

Wypożyczalnia:

– łyżwy – 14 zł

– kask – 7 zł

– pomocnik/ pingwinek – 14 zł

Dzieci do lat 12 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów (konieczny jest zakup wejściówki przez osobę dorosłą), po wyczerpaniu puli bezpłatnych biletów w ramach akcji „Ferie na lodowisku”.

Wszystkim użytkownikom lodowiska zalecamy jazdę w kaskach, ochraniaczach na ręce, łokcie i kolana.

Regulamin lodowiska i regulamin wypożyczalni są dostępne na stronie www.tauronarenakrakow.pl.

***

Projekt „Ferie na lodowisku 2024” jest finansowany ze środków Miasta Krakowa.