Dzień Bezpieczeństwa w TAURON Arenie Kraków

20 lutego 2019

Jak bezpiecznie poruszać się po mieście? Jak unikać zagrożeń w sieci? Jak zachować się w przypadku, gdy dojdzie do przestępstwa oraz jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy? Tego wszystkiego mogli dowiedzieć się uczniowie krakowskich szkół, którzy 20 lutego (środa) wzięli udział w Dniu Bezpieczeństwa w TAURON Arenie Kraków.

Ponad 150 uczniów z czwartych i piątych klas szkół podstawowych nr 39, 52, 64 i 156 w Krakowie wzięło udział w wydarzeniu na zaproszenie Agencji Rozwoju Miasta S.A., Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Miejską Policji w Krakowie, Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Było to pierwsze z cyklu bezpłatnych spotkań, które w tym roku odbędą się w TAURON Arenie Kraków.

– Celem programu „Dzień Bezpieczeństwa w TAURON Arenie Kraków” jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego zachowania. Pokazanie im zagrożeń, z którymi mogą mieć do czynienia na co dzień i sposobów, jak sobie z nimi radzić – powiedziała Małgorzata Marcińska, Prezes Zarządu ARM S.A.

Program wpisuje się w działania edukacyjne prowadzone przez spółkę, przy współpracy ze służbami i jednostkami miejskimi. – To kolejne po Wielkiej Lekcji Ekologii wydarzenie skierowane do dzieci i młodzieży, które ma uczyć bezpiecznych zachować i prezentować działania prowadzone przez miejskie służby – mówiła Małgorzata Marcińska. – Planujemy organizację „Dni Bezpieczeństwa” cyklicznie i będziemy na nie zapraszać uczniów z kolejnych szkół. Już dziś zapraszamy także na kolejną Wielką Lekcji Ekologii, która odbędzie się jesienią tego roku w TAURON Arenie Kraków – dodała.

Noś odblaski

Pierwsze spotkanie w TAURON Arenie Kraków poświęcone było m.in. bezpiecznemu poruszaniu się pieszych na drogach, m.in. tych słabiej oświetlonych, także w mieście. Bardzo często kierowcy dostrzegają pieszego w ostatniej chwili, zwłaszcza, gdy pogarszają się warunki atmosferyczne, a do tego ubranie pieszego jest w ciemnych barwach i nie ma on na sobie żadnych jasnych lub odblaskowych elementów. Aby uczniowie pamiętali o tym, żeby być lepiej widocznymi po zmroku, każdy z nich dostał specjalne odblaskowe opaski przygotowane przez ARM S.A. – dla siebie lub do przekazania swoim najbliższym.

Bezpieczeństwo w Internecie

W trakcie zajęć przygotowanych przez Komendę Wojewódzkiej Policji w Krakowie uczniowie poznali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożenia związane z jego użytkowaniem. Policjanci poruszyli temat szacunku do innych użytkowników sieci i wzajemnych relacji uczniów podczas codziennych spotkań w szkole i poza nią. Mówili również o konsekwencjach wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych. Uczniowie mogli dowiedzieć się też, co to są zachowania ryzykowne, jak zachować się w przypadku, gdy dojdzie do przestępstwa i jak uniknąć takich sytuacji oraz gdzie szukać pomocy.

Z kolei podczas zajęć przygotowanych przez Straż Miejską Miasta Krakowa funkcjonariusze zapoznawali uczniów z występującymi zagrożeniami, prezentowali sposoby ich unikania, promowali pozytywne wzorce zachowań oraz uczyli podstaw obowiązującego prawa.

Pokaz służb

Przedstawiciele służb, którzy wzięli udział w Dniu Bezpieczeństwa przygotowali dla uczniów pokaz sprzętu, który na co dzień wykorzystują w swojej pracy. Wzięły w nim udział dwa zastępy ratowniczo-gaśnicze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Jeden z pojazdów stanął na zewnątrz areny, drugi, mniejszy, wewnątrz hali. Na stanowiskach przygotowanych przez PSP uczniowie mogli także uczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na stanowisku Policji stanął radiowóz, a także „Ósemka” rowerowa, przy której uczniowie mogli dowiedzieć się, jak bezpiecznie poruszać się po drogach na rowerze. Z kolei na stanowisku Straży Miejskiej stanął samochód wykorzystywany przez te służby. Strażnicy zaprezentowali także umundurowanie i wyposażenie wykorzystywane w codziennej pracy.

Cykliczne spotkania

Dni Bezpieczeństwa w TAURON Arenie Kraków będą organizowane przez Agencję Rozwoju Miasta S.A. raz na kwartał. Szkoły zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o przesłanie wiadomości na adres: sekretariat@tauronarenakrakow.pl.