INNOWACYJNA GMINA

28 czerwca 2017

W środę (28 czerwca) w TAURON Arenie Kraków odbyła się konferencja „Innowacyjna Gmina” organizowana przez TAURON z udziałem małopolskich samorządowców. Na jej zakończenie podpisano list intencyjny pomiędzy TAURONEM a Wojewodą Małopolskim, który zakłada współpracę przy wdrażaniu rozwiązań służących rozwojowi pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury do ich ładowania w województwie małopolskim.

Wspólne działania w zakresie rozwoju elektromobilności w Małopolsce będą polegały m.in. na opracowaniu strategii dotyczącej rozwoju e-mobility w województwie małopolskim, prowadzeniu kampanii edukacyjnych na rzecz popularyzacji pojazdów elektrycznych oraz wzajemnej wymianie informacji. List intencyjny podpisali Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski oraz Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia.

Konferencja „Innowacyjna Gmina”, w której wzięło udział ponad 150 managerów samorządowych, rozpoczęła wymianę doświadczeń, oczekiwań i stanowisk dotyczących rozwoju elektromobilności w województwie małopolskim. Podczas spotkania mówiono m.in. o światowych trendach rynku e-busów i środowiskowych efektach przejścia na transport publiczny zasilany energią elektryczną. Dyskutowano też o głównych barierach upowszechniania e-busów i aspektach finansowych wdrożenia projektu.