Kraków zaświeci dla kobiet na pomarańczowo

23 listopada 2023

Kraków obok wielu innych miast na świecie weźmie udział w kampanii przeciwko przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i dziewcząt – „Orange the World”.

W sobotę, 25 listopada, wieczorem w geście solidarności z kobietami – ofiarami przemocy rozświetlą się na pomarańczowo kładka im. Bernatka, TAURON Arena Kraków oraz wieża telewizyjna należąca do firmy Emitel na Krzemionkach.

Kampania „Orange the World”, w Polsce pod nazwą „Orange Day”, rozpocznie się w Krakowie 25 listopada i potrwa 16 dni – do 10 grudnia. Akcję, którą prowadzi Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International objął honorowym patronatem prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Akcja ma zwrócić uwagę na problem przemocy wobec kobiet i polega na tym, że w całej Europie na kolor pomarańczowy podświetlane są budynki użyteczności publicznej.

Fakty są zatrważające. Co piąta kobieta w Polsce doświadczyła przemocy, spośród nich jedna na trzy fizycznej lub seksualnej, w tym 22 proc. z rąk partnera. Ponad 20 proc. młodych kobiet zgłasza molestowanie seksualne w internecie.

Przemoc wobec kobiet jest jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji ze względu na płeć. Kobiety stanowią 90 proc. dorosłych ofiar przemocy w rodzinie, ale nie otrzymują kompleksowej pomocy – ich zeznania bywają podważane, a otoczenie często usprawiedliwia sprawcę. Nie pozwólmy na to, aby społeczeństwo nie reagowało na przemoc. Razem jesteśmy silne, bądźcie z nami w geście solidarności z ofiarami z całego świata!

Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć na stronie soroptimist.krakow.pl, a także w serwisie Kraków dla równości.

www.krakow.pl