KRAKOWSKIE ŚCIEŻKI NORDIC WALKING

31 stycznia 2017

SPACERUJ PRZY TAURON ARENIE KRAKÓW

Krakowskie ścieżki nordic walking to miejski program sportowy realizowany przez Wydział Sportu UMK i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód. Zajecia odbywają się od wiosny do jesieni. Harmonogram na rok 2017 zostanie podany wkrótce.

Początek ścieżki, która powstała w ramach programu znajduje się po wschodniej stronie TAURON Areny Kraków (przy schodach prowadzących do Parku Lotników Polskich).

Ścieżka powstała dzięki współpracy Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa, Agencji Rozwoju Miasta i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Zachód na rzecz upowszechniania sportu wśród mieszkańców Krakowa. Jej utworzenie wpisuje się również w działania ARM-u, które mają na celu udostępnianie obiektu i jego otoczenia na potrzeby zajęć sportowych i kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców.

Dbamy o kondycję

Zajęcia są dostosowywane do poziomu zaawansowania uczestników oraz skierowane w szczególności do osób, które chcą stopniowo podnosić poziom swojej kondycji fizycznej. Długość ścieżki przy TAURON Arenie Kraków wynosi od 3 do 4 kilometrów (w zależności od kondycji uczestników oraz rodzaju zajęć).

Harmonogram ścieżki przy TAURON Arenie Kraków jest dostosowywany do zajęć prowadzonych na pozostałych ścieżkach objętych programem. Zajęcia są prowadzone także na pięciu innych ścieżkach nordic walking (Park Lotników Polskich, Błonia Krakowskie, Łąki Nowohuckie, Dworek Białoprądnicki, Park Bednarskiego).

Dodatkowe informacje o programie są dostępne na stronie: http://krakow.pl/sport/3627,artykul,krakowskie_sciezki_nordic_walking.html.