LICZNIK GINĄCYCH GATUNKÓW na ekranie LEDowym TAURON Areny Kraków

20 kwietnia 2022

Licznik ginących gatunków pojawił się na fasadzie TAURON Areny Kraków i będzie wyświetlany 20, 23 i 25 kwietnia od godz. 19:55, przez pół godziny. To kontynuacja projektu zainagurowanego w roku 2021 w formie zegara klimatycznego wskazującego czas jaki pozostał do momentu, aby wyzerować nasze emisje CO2.

Jak piszą organizatorzy: „W tym roku zwracamy uwagę na drugi istotny problem dla naszej cywilizacji jakim jest wymieranie gatunków. Licznik pokazuje tempo wymierania i liczbę gatunków na Ziemi oraz liczbę dzikich zwierząt na Ziemi na przestrzeni ostatnich 50 lat. Projekt ten ma na celu edukację poprzez pokazanie przyczyn i działań jakie są możliwe do przedsięwzięcia, aby powstrzymać lub spowolnić ten proces.

Tempo wymierania gatunków współcześnie jest oceniane na 100 razy szybsze niż naturalne. Według naukowców warunkiem przetrwania cywilizacji jest podjęcie zdecydowanych kroków na przestrzeni 20-30 lat, by nie zatracić bioróżnorodności fauny i flory, która warunkuje istnienie gatunku ludzkiego.”

Więcej informacji na stronie: https://www.greenfestival.pl/zegar-klimatyczny/