Licznik wylesień uruchomiony

21 kwietnia 2023

Na ekranie LED TAURON Areny Kraków w piątek (21 kwietnia) został uruchomiony licznik wylesiania. Prezentacja licznika to jedno z wydarzeń odbywających się z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Ten licznik to kontynuacja projektu zainaugurowanego w roku 2021 w formie licznika emisji CO2 oraz licznika ginących gatunków prezentowanego w przestrzeni TAURON Areny Kraków w roku ubiegłym.

W tym roku również wspólnie z Fundacją Green Festival zwracamy uwagę na kolejny istotny problem dla naszej cywilizacji jakim jest wycinka lasów na świecie. Licznik pokazuje tempo wylesiania na przestrzeni ostatnich lat. Projekt ten ma na celu edukację poprzez pokazanie przyczyn i działań jakie są możliwe do przedsięwzięcia, aby powstrzymać lub spowolnić ten proces.

Podczas uruchomienia licznika obecny był Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa. – Zauważamy ten problem i mamy świadomość znaczenia terenów zielonych dla mieszkańców, szczególnie pod kątem jakości ich życia, bo jak dowodzą badania, wzrasta ona przy jednoczesnym większym udziale zieleni na obszarach zurbanizowanych – mówi wiceprezydent Andrzej Kulig.

Co to jest wylesianie?

Warto wyjaśnić, że wylesianie to usuwanie drzew z danego obszaru, bez tworzenia w zamian nowych nasadzeń. Obszary najbardziej dotknięte tym problemem to przede wszystkim ubogie kraje Afryki, Azji i Ameryki. Tam drzewa są wycinane w celu otrzymania m.in. nowych terenów pod zabudowę, uprawę roślin, czy hodowlę zwierząt. W rozwiniętych, stabilnych państwach demokratycznych lasy są w większości chronione, a ich zasoby eksploatowane w sposób zrównoważony – na terenie Unii Europejskiej powierzchnia lasów znowu wzrasta.

Dodajmy, że w Krakowie przy każdej decyzji o wycince zlecane są nasadzenia zastępcze. W przypadku terenów, które są pod opieką Zarządu Zieleni Miejskiej, wycinka jest prowadzona tylko wtedy, gdy jest to konieczne, na przykład ze względu na zły stan zdrowia drzewa lub zagrażający bezpieczeństwu. Systematycznie rośnie powierzchnia lasów w Krakowie, od 2018 r. zwiększyła się z 1370,8 ha do 1570,65 ha obecnie.

Uruchomieniu licznika towarzyszy także rozdawanie 1500 kwiatów balkonowych dla mieszkańców za przyniesione elektroodpady.

www.krakow.pl