Mini Melts Kraków Run: zapisy rozpoczęte!

6 września 2023

6 września 2023 r. (środa) rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń internetowych do Mini Melts Kraków Run, który odbędzie się 7 października – na dzień przed 9. Cracovia Półmaratonem Królewskim. Najmłodsi biegacze wystartują, tak jak półmaratończycy, z okolic TAURON Areny Kraków, w której zlokalizowane będzie Biuro Zawodów imprezy.

W zawodach mogą wziąć udział dzieci od 3. do 13. roku życia (roczniki 2010-2020), dla których przygotowanych zostanie 5 kategorii wiekowych i dystansów. W sumie będzie mogło wystartować aż 2000 młodych miłośników aktywności fizycznej.

Organizatorzy chcą zachęcać dzieci i młodzież do aktywności fizycznej już od najmłodszych lat. Wszyscy będą mogli poczuć się jak dorośli biegacze. W pakiecie startowym otrzymają specjalną koszulkę, a każdy z zawodników, który ukończy bieg, dostanie też upominki oraz pamiątkowy medal. Mają nadzieję, że będzie on motywacją do kolejnych startów!

Podczas biegu nie będzie dokonywany pomiar czasu i nie będą prowadzone żadne klasyfikacje – tego dnia najważniejsze mają być dobra zabawa i rozwijanie sportowej pasji.

Mini Melts Kraków Run odbędzie się z podziałem na kategorie wiekowe, od których uzależniony zostanie dystans do pokonania. W biegu mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2010-2020 (które do dnia 7.10.2023 r. nie ukończyły 13. roku życia)Limit startujących to łącznie 2000 uczestników. W poszczególnych kategoriach obowiązują natomiast limity cząstkowe.

– 50 m – „Szkraby” – dla dzieci urodzonych w latach 2019-2020, limit: 500 zawodników
– 100 m – „Gagatki” – dla dzieci urodzonych w latach 2017-2018, limit: 500 zawodników
– 150 m – „Ancymony” – dla dzieci urodzonych w latach 2015-2016, limit: 400 zawodników
– 200 m – „Urwisy” – dla dzieci urodzonych w latach 2013-2014, limit: 300 zawodników
– 250 m – „Małolaty” – dla dzieci urodzonych w latach 2010-2012, limit: 300 zawodników

W kategorii „Szkraby” dopuszczalny jest start jednego rodzica/opiekuna z dzieckiem. W pozostałych kategoriach nie ma możliwości startu rodzica/opiekuna z dzieckiem. Każdy zawodnik będzie mógł wystartować tylko jeden raz.

Godziny startów poszczególnych kategorii:
– „Szkraby” – godzina: 11:00, 11:15, 11:30; 11:45 oraz 12:00
– „Gagatki” – godzina: 12:15, 12:30, 12:45, 13:00 oraz 13:15
– „Ancymony” – godzina: 13:30, 13:45, 14:00 oraz 14:15
– „Urwisy” – godzina: 14:30, 14:45
– „Małolaty” – godzina: 15:00, 15:15

Start zawodników nastąpi z  ul. Dąbskiej, w okolicy TAURON Areny Kraków.

Zapisy do Mini Melts Kraków Run
Zgłoszenia internetowe do Mini Melts Kraków Run przyjmowane są TUTAJ. Przed rejestracją, prosimy zapoznać się z REGULAMINEM biegu.

Zgłoszenia i opłata startowa
Zgłoszenia uczestnictwa w Mini Melts Kraków Run przyjmowane są:
– na stronie internetowej biegu do 26 września 2023 roku lub do dnia, w którym wyczerpany zostanie limit startujących. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz;
– w Biurze Zawodów w dniu 6 października 2023 r., wyłącznie w przypadku niewyczerpania limitu startujących.

Za ważne zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz uiszczenie opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty niezwłocznie po rejestracji, zgłoszenie uznawane jest za nieważne.

Zgłoszenia dokonuje rodzic/opiekun prawny wypełniając formularz zgłoszeniowy, wyrażając zgodę na start  dziecka i składając oświadczenie o  jego stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podczas rejestracji należy wskazać godzinę startu. Po dokonaniu rejestracji nie ma możliwości zmiany godziny startu.

Zgłaszający zobowiązany jest podać w formularzu zgłoszeniowym poprawną datę urodzenia dziecka.

Dzieci zapisane do błędnej kategorii wiekowej, w przypadku, gdy taka sytuacja zostanie wykazana w Biurze Zawodów, będą miały możliwość startu tylko wtedy, gdy w ich poprawnej kategorii wiekowej będą jeszcze dostępne wolne miejsca.

Weryfikacja zawodników, nadawanie numerów startowych oraz odbiór numerów i pakietów startowych będą odbywać się w Biurze Zawodów. Pakiety startowe odbierają rodzice/opiekunowie prawni. Odbierający powinni posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, kod QR zawodnika oraz dokument potwierdzający wiek startującego dziecka.

Weryfikacja i odbiór pakietu startowego możliwe są wyłącznie w Biurze Zawodów. Organizator nie weryfikuje zawodników i nie wydaje pakietów startowych poza godzinami pracy Biura Zawodów wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego przez pełnomocnika/osobę upoważnioną. Szczegóły TUTAJ.

Opłata startowa:
– 20 złotych – do dnia 26 września 2023 r.
– 30 złotych – w dniu 6 października 2023 r. w Biurze Zawodów, w przypadku niewyczerpania limitu startujących

Wniesienie opłaty startowej możliwe jest wyłącznie poprzez system płatności PayU do dnia 26 września 2023 roku bezpośrednio po zgłoszeniu uczestnictwa lub w Biurze Zawodów wg stawki obowiązującej w dniu dokonania wpłaty, w przypadku niewyczerpania limitu startujących,

Biuro Zawodów
Biuro Zawodów mieścić się będzie w foyer przy wejściu nr 1 do TAURON Areny Kraków, ul. Stanisława Lema 7, Kraków.

Czynne będzie w dniach:
6 października 2023 roku (piątek) 16:00-20:00
7 października 2023 roku (sobota) –  z uwagi na różne godziny startu, godziny zamknięcia Biura Zawodów są różne dla poszczególnych grup wiekowych. Prosimy o dokładne sprawdzenie godzin otwarcia Biura Zawodów:

– dla „Szkrabów” w godzinach 10:00-11:30
– dla „Gagatków” w godzinach 10:00-12:30
– dla „Ancymonów” w godzinach 10:00 – 13:30
– dla „Urwisów” w godzinach 10:00-14:30
– dla „Małolatów” w godzinach 10:00-15:00

W dniu biegu Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe – brak możliwości zapisania uczestnika oraz uiszczenia opłaty startowej.

Koszulka
Rodzic/opiekun uczestnika podczas rejestracji wskazuje rozmiar koszulki z przedziałów: 110-122, 122-128, 128-134, 134-146, 146-152, 152-164. Liczba koszulek w każdym rozmiarze jest ograniczona. Brak informacji o danym rozmiarze w formularzu zgłoszeniowym oznacza, że limit danego rozmiaru się wyczerpał. Koszulki w Biurze Zawodów wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego w formularzu rejestracyjnym, bez możliwości zmiany zadeklarowanego rozmiaru podczas odbioru, do momentu wyczerpania zapasów danego rozmiaru. Po dokonaniu opłaty startowej, nie ma możliwości zmiany rozmiaru koszulki wskazanego w formularzu rejestracyjnym. Nie ma możliwości zakupu dodatkowej, kolejnej koszulki do zakupionego pakietu. Nie ma również możliwości wymiany koszulki po zakończeniu Imprezy, w żadnym przypadku.

Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:
Regulamin Mini Melts Kraków Run
Instrukcja odbioru pakietu startowego