„Piątka dla krakowskiego sportu”. Ruszyły zapisy na bieg!

23 sierpnia 2023

8 października 2023 r. (niedziela) zorganizowany zostanie bieg na 5 km „Piątka dla krakowskiego sportu” z linią startu przy TAURON Arenie Kraków. Tym razem wspólnie z uczestnikami rywalizacji tradycyjnie już towarzyszącej Cracovia Półmaratonowi Królewskiemu organizatorzy zainaugurują obchody przypadającego w tym roku 15-lecia Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. W imprezie mogą wystartować osoby od 13 roku życia. Dla młodych biegaczy przygotowana została dodatkowa klasyfikacja „Połącz puzzle, zgarnij nagrodę”. Zapisy internetowe do „Piątki dla krakowskiego sportu” rozpoczęły się 23 sierpnia (środa). Limit zgłoszeń to 1500 osób.

W zabawie polegającej na zbieraniu podczas biegu pięciu elementów układanki dotyczącej sportu w Krakowie i związanej z nim działalności ZIS mogą wziąć udział najmłodsi uczestnicy w wieku od 13 do 18 lat, którzy będą mieli szansę na zdobycie dodatkowych nagród rzeczowych. Nagrodzonych zostanie pięciu uczestników, którzy zgłoszą się jako pierwsi w wyznaczonym punkcie z kompletem elementów otrzymanych na poszczególnych kilometrach. Upominki dostaną również zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na 5. i 15. lokatach oraz najmłodsza osoba, która ukończy bieg.

8 października o godz. 10:00 uczestnicy „Piątki dla krakowskiego sportu” wyruszą na trasę z tej samej linii startu (ul. Lema przed TAURON Areną Kraków) co półmaratończycy i tak jak oni będą finiszować w wyjątkowej scenerii – w blasku świateł na płycie głównej wewnątrz przyciemnionej największej hali widowiskowo-sportowej w Polsce.

Zapisy do „Piątki dla krakowskiego sportu”

Zapisy internetowe do „Piątki dla krakowskiego sportu” przyjmowane są TUTAJ. Przed rejestracją prosimy zapoznać się z REGULAMINEM biegu.

Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do 26 września 2023 roku lub do dnia, w którym wyczerpany zostanie limit startujących. Jeżeli zostaną wolne miejsca, zapisy będą jeszcze prowadzone w Biurze Zawodów – w dniach 6-7 października 2023 roku.

Zgłoszenia zawodników niepełnoletnich:

– zgłoszenia zawodnika niepełnoletniego dokonuje rodzic/opiekun prawny,

– w zgłoszeniu należy podać wszystkie wymagane dane oraz zaznaczyć wymagane zgody,

– rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do podania swoich danych kontaktowych. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji tych danych i kontakt z rodzicem/opiekunem prawnym w celu weryfikacji poprawności zgłoszenia.

Za ważne zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz uiszczenie opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty niezwłocznie po rejestracji, zgłoszenie uważa się za nieważne.

Warunki uczestnictwa

Ustalony został limit startujących – 1500 zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. limitu.

W biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 8 października 2023 roku ukończą 13 lat. Do mety powinno się dotrzeć w regulaminowym czasie 40 minut.

Opłata startowa

– 70 złotych – do dnia 26 września 2023 r.

– 110 złotych – w Biurze Zawodów w dniach 6-7 października 2023 r., w przypadku niewyczerpania limitu startujących,

Wniesienie opłaty startowej możliwe jest wyłącznie poprzez system płatności PayU (bezpośrednie przekierowanie z profilu rejestracyjnego) do dnia 26 września 2023 roku, bezpośrednio po zgłoszeniu uczestnictwa lub – w przypadku niewyczerpania limitu startujących i przyjmowania zgłoszeń – w Biurze Zawodów gotówkowo lub kartą płatniczą, według ww. stawki.

Brak wpłaty przy zgłoszeniu skutkuje usunięciem z listy startowej.

System PayU umożliwia wniesienie opłaty startowej w EURO poprzez przeliczenie opłaty startowej wg kursu EURO z dnia dokonywania opłaty. W Biurze Zawodów nie ma możliwości płatności w EURO.

Wprowadzona została możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika – najpóźniej do dnia 25 września 2023 roku. Szczegóły w regulaminie.

Istnieje możliwość zakupu vouchera – prezentu dla zawodnika. Szczegóły dotyczące wniesienia opłaty startowej dla innej osoby można znaleźć TUTAJ.

Biuro Zawodów

Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w TAURON Arenie Kraków (ul. Stanisława Lema 7, Kraków)

Czynne będzie w dniach:

6 października 2023 roku (piątek) w godzinach 16:00-20:00

7 października 2023 roku (sobota) w godzinach 11:00-20:00

8 października 2023 roku (niedziela) w godzinach 7:30-9:00

W dniu biegu Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe – nie ma możliwości zapisania się oraz uiszczenia opłaty startowej.

Weryfikacja zawodników, w tym w zakresie wniesionych opłat startowych i uprawnień do zniżek oraz odbiór pakietu startowego dokonywane są wyłącznie w Biurze Zawodów. Organizator nie weryfikuje zawodników i nie wydaje pakietów startowych poza godzinami pracy Biura Zawodów (dopuszczalny jest odbiór pakietu startowego przez pełnomocnika, którego dane można uzupełnić w formularzu do dnia 5 października 2023 roku). Szczegóły TUTAJ.

Klasyfikacje

W „Piątce dla krakowskiego sportu” prowadzone będą następujące klasyfikacje:

  • Generalna Kobiet i Mężczyzn,
  • w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:

K 13-15 M 13-15

K 16-17 M 16-17

K 18-29 M 18-29

K 30-39 M 30-39

K 40-49 M 40-49

K 50-59 M 50-59

K 60-69 M-60-69

K 70 i starsze M 70 i starsi

  • w odrębnej kategorii wyłącznie dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat – „Połącz puzzle, zgarnij nagrodę”.

Klasyfikacja „Połącz puzzle, zgarnij nagrodę” dla dzieci i młodzieży wieku od 13 do 18 lat, które podczas biegu zbiorą komplet 5 elementów układanki (5 puzzli):

  1. uczestnik klasyfikacji ma obowiązek wziąć udział w biegu Piątka dla krakowskiego sportu,
  2. uczestnik klasyfikacji ma obowiązek samodzielnie zebrać komplet składający się z 5 różnych elementów układanki,
  3. poszczególne elementy układanki będą rozdawane przez Wolontariuszy kolejno na każdym kilometrze trasy biegu – po 1 elemencie na 1 km trasy biegu, z czego 5 element układanki będzie rozdawany za linią mety,
  4. warunkiem sklasyfikowania uczestnika w klasyfikacji „Połącz puzzle, zgarnij nagrodę” jest posiadanie kompletu 5 różnych elementów układanki i okazanie ich w wyznaczonym przez Organizatora miejscu, znajdującym się w punkcie informacji na poziomie A, przy wejściu nr 1 do TAURON Areny Kraków,
  5. 5 uczestników, którzy zgłoszą się jako pierwsi do wyznaczonego punktu ze wszystkimi 5 elementami układanki zostanie zwycięzcami klasyfikacji „Połącz puzzle, zgarnij nagrodę” i otrzyma nagrody rzeczowe.

Wyniki klasyfikacji generalnej będą ustalone na podstawie czasów brutto, natomiast wyniki pozostałych kategorii, z wyjątkiem klasyfikacji „Połącz puzzle, zgarnij nagrodę”, na podstawie czasów netto.

Nagrody

Każdy z uczestników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

Nagrody w klasyfikacji generalnej Kobiet i Mężczyzn:

I miejsce – 1 500 złotych

II miejsce – 1 000 złotych

III miejsce – 800 złotych

5. zawodnik, 5. zawodniczka, 15. zawodnik i 15. zawodniczka na mecie otrzymają nagrody rzeczowe o wartości minimum 100,00 złotych.

Najmłodszy uczestnik, który ukończy Bieg, otrzyma nagrodę rzeczową o wartości minimum 100,00 złotych.

Koszulka

Każdy z uczestników w pakiecie startowym otrzyma okolicznościową koszulkę bawełnianą. Zawodnik podczas rejestracji wskazuje rozmiar koszulki z przedziału od S do XXL, w podziale na krój damski i męski.

Liczba koszulek w każdym rozmiarze jest ograniczona. Brak informacji o jakimś rozmiarze w formularzu zgłoszeniowym oznacza, że limit danego rozmiaru się wyczerpał. Koszulki w Biurze Zawodów wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego w formularzu rejestracyjnym, bez możliwości zmiany zadeklarowanego rozmiaru podczas odbioru, do momentu wyczerpania zapasów danego rozmiaru. Nie ma możliwości zakupu koszulki bez zakupu pakietu startowego oraz zakupu dodatkowej, kolejnej koszulki do zakupionego pakietu. Po dokonaniu opłaty startowej nie ma możliwości zmiany rozmiaru koszulki wskazanego w formularzu rejestracyjnym. Nie ma możliwości wymiany koszulki po zakończeniu Imprezy w żadnym przypadku.

Uwaga! Organizatorzy proszą o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Regulamin „Piątki dla krakowskiego sportu”

Instrukcja odbioru pakietu startowego

Instrukcja zakupu vouchera

www.zis.krakow.pl