Pracuj w TAURON Arenie Kraków!

8 sierpnia 2023

Arena Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie poszukuje osoby na stanowiska:

1. Główny specjalista ds. księgowości oraz gospodarki i ewidencji rzeczowego majątku spółki w Dziale Księgowości,

Zakres obowiązków:

 1. Do obowiązków Pracownika będzie należeć:
 2. księgowanie faktur kosztowych,
 3. księgowanie rozliczeń wydatków pracowniczych i innych dokumentów księgowych,
 4. prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych,
 5. współpraca z działami merytorycznymi odnośnie wystawienia dokumentów OT, WT, LT,
 6. prowadzenie i nadzór nad prawidłowym oznakowaniem składników majątkowych,
 7. opracowywanie harmonogramu inwentaryzacji mienia z uwzględnieniem częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów,
 8. czynny udział w procesach zamykania miesiąca oraz roku obrotowego,
 9. pomoc w uzgadnianiu rejestrów VAT, JPK-ów
 10. analiza i weryfikacja wprowadzonych zapisów na kontach, uzgadnianie sald- księga główna.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie (preferowane wyższe) o profilu finanse i rachunkowość,
 • kilkuletnie doświadczenie zawodowe w dziale księgowości.
 • dobra znajomość ustawy o rachunkowości i regulacji podatkowych.
 • praktyczna wiedza z zakresu księgowania dokumentów księgowych pod kątem CIT i VAT,
 • dobra znajomość MS Excel,
 • znajomość obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych Symfonia Księgowość i Finanse oraz Symfonia Środki Trwale będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność samodzielnego działania i rozwiązywania problemów.

Miejsce i termin składania ofert:

Prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej nazwę stanowiska w temacie wiadomości w wersji elektronicznej na adres: kadry@arenakrakow.pl wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.

***

2. Specjalista w Dziale Obsługi Małej Hali

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa recepcji Małej Hali Areny polegająca w szczególności na:
 2. udostępnianiu Najemcom obszaru Małej Hali zgodnie z przejętymi zasadami i procedurami,
 3. informowaniu przełożonego oraz Działu Obsługi Technicznej o wszelkich usterkach, zlecaniu napraw i nadzór nad wykonywanymi pracami,
 4. odbieraniu telefonów i prowadzeniu korespondencji mailowej,
 5. prowadzeniu kalendarza najmów.
 6. Obsługa klientów Małej Hali w zakresie rezerwacji i umów najmu polegająca w szczególności na:
 7. informowaniu klientów o warunkach najmu,
 8. wykonywaniu wycen,
 9. przygotowywanie umów,
 10. koordynacji działań współpracujących działów,
 11. sprawdzeniu obiektu przed wydaniem najemcy oraz przy przejęciu po imprezie, wykonywaniu protokołów przekazania i zdania obiektu.
 12. Aktywne pozyskiwanie nowych klientów w obszarze sprzedaży usług i produktów Małej Hali:
 13. stałe monitorowanie rynku konkurencji,
 14. tworzenie profesjonalnych ofert handlowych w oparciu o standardy firmy oraz potrzeby klienta,
 15. aktywne uczestnictwo w tworzeniu i realizacji akcji sprzedażowych i promocyjnych Małej Hali
 16. tworzenie i aktualizowanie bazy danych klientów.
 17. Współpraca z Działem Obsługi Technicznej w zakresie przygotowania przedmiotu najmu.
 18. Bieżąca kontrola czystości w pomieszczeniach.
 19. Obsługa kasy oraz wystawianie faktur dla klientów Małej Hali.
 20. Współpraca z Działem Księgowości w zakresie kontroli płatności.
 21. Praca zmianowa wg grafiku – poniedziałek –niedziela. 7.00-22.00 (weekend wg. ustaleń).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • wysoka kultura osobista
 • skrupulatność i dokładność w pracy z dokumentami
 • komunikatywność, zdolności interpersonalne niezbędne w kontakcie z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
 • doświadczenie w pracy w podobnych obszarach,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność samodzielnego działania i rozwiązywania problemów,
 • czynne uprawianie sportu będzie atutem,

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilną pracę w największej Arenie widowiskowo sportowej w Polsce,
 • dofinansowanie do zajęć sportowych,
 • pakiet medyczny

Miejsce i termin składania ofert:

Prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej nazwę stanowiska w temacie wiadomości w wersji elektronicznej na adres kadry@arenakrakow.pl wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.

***

3. Specjalista ds. Informatyki i Multimediów.

Zakres obowiązków:

 • bieżący nadzór nad funkcjonowaniem systemów IT, multimediów oraz właściwe reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości w działaniu systemów i podsystemów
 • zarządzanie, monitorowanie oraz rozwój sieci: teleinformatycznej, komputerowej w zakresie urządzeń aktywnych i pasywnych, kontroli dostępu KD, systemu CCTV, dostępu zdalnego do systemów informatycznych,
 • zarządzanie platformami sprzętowymi oraz systemami operacyjnymi, licencjami systemów operacyjnych, aplikacji biurowych, baz danych, oprogramowania specjalistycznego, antywirusowego, poczty elektronicznej, itp.
 • obsługa w zakresie bieżącego serwisowania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wykorzystywanego przez pracowników
 • udział w pracach konserwacyjnych, testowych, regulacyjnych, kontrolnych w zakresie nadzorowanych firm, urządzeń oraz systemów
 • udział w opracowywaniu specyfikacji na potrzeby przetargów i innych zamówień dotyczących wyposażenia Areny oraz realizacji usług przez podwykonawców

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne, preferowane wyższe,
 • wysoka kultura osobista
 • skrupulatność i dokładność w pracy z dokumentami
 • komunikatywność, zdolności interpersonalne niezbędne w kontakcie z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
 • doświadczenie w pracy w podobnych obszarach,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność samodzielnego działania i rozwiązywania problemów,

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilną pracę w największej Arenie widowiskowo sportowej w Polsce,
 • dofinansowanie do zajęć sportowych,
 • pakiet medyczny,

Miejsce i termin składania ofert:

Prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej nazwę stanowiska w temacie wiadomości w wersji elektronicznej na adres kadry@arenakrakow.pl wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.