PRZYGODA Z OJCZYZNĄ NA SZLAKU KADRÓWKI

2 sierpnia 2018

TAURON ARENA KRAKÓW W NARODOWYCH BARWACH

W najbliższy poniedziałek, 6 sierpnia, z krakowskich Oleandrów wyruszy LIII (38. po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Tegoroczny marsz odbędzie się w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Wydarzenia towarzyszące marszowi odbędą się w Krakowie także 4 i 5 sierpnia – TAURON Arena Kraków zaświeci się w tych dniach (w godzinach wieczornych) na biało-czerwono.

6 sierpnia 1914 roku na rozkaz Józefa Piłsudskiego wyruszyła z krakowskich Oleandrów I Kompania Kadrowa. O godz. 9:45 żołnierze Kadrówki obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin dotarli 12 sierpnia do Kielc. I Kadrowa była pierwszym od zakończenia powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. Dała ona początek Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, już od ponad pięćdziesięciu lat (38 lat po wojnie) odbywa się Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Nie inaczej będzie i w tym roku.

Marsz zgromadzi młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, harcerzy, uczniów szkół noszących imię Józefa Piłsudskiego, żołnierzy z jednostek Wojska Polskiego dziedziczących tradycje legionowe, a także kawalerzystów ze stowarzyszeń kultywujących tradycje ułańskie II RP.

Do udziału w wydarzeniu zapraszają prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz komendant marszu Dionizy Krawczyński. Tegoroczny marsz objął honorowym patronatem prezydent RP Andrzej Duda i Karolina Kaczorowska, małżonka ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Z tej okazji zaplanowane są następujące wydarzenia:

Sobota, 4 sierpnia – o godz. 16:30 odbędzie się apel przy Kwaterze Legionowej i złożenie kwiatów na grobach Legionistów na cmentarzu Rakowickim. O godz. 21:30 odbędzie się apel wieczorny i złożenie kwiatów przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy jego imienia.

niedziela, 5 sierpnia – odbędą się w Krakowie główne uroczystości związane z Kadrówką. O godz. 15:30 rozpocznie się przemarsz uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej z asystą wojskową i orkiestrą z Oleandrów, ulicami Piłsudskiego, św. Anny na Rynek Główny, gdzie nastąpi złożenie kwiatów w miejscu przysięgi Tadeusza Kościuszki. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerują ulicą Grodzką na Wawel, gdzie o godz. 17:00 w Katedrze Wawelskiej odprawiona zostanie msza w intencji ojczyzny, marszałka Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy oraz prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Honorowego Protektora Marszu w latach 2006–2009. Po mszy uczestnicy uroczystości złożą kwiaty na sarkofagu marszałka Józefa Piłsudskiego oraz prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Następnie odbędzie się przemarsz z asystą wojskową i orkiestrą z Wawelu na plac o. gen. Adama Studzińskiego oraz złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim. Po uroczystościach uczestnicy marszu skierują się w stronę Małego Rynku, gdzie o godz. 19:00 rozpocznie się Lekcja Śpiewania „Kadrówka 1914” organizowana przez Fundację Loch Camelot, Bibliotekę Polskiej Piosenki i Kancelarię Prezydenta Krakowa. Kancelaria Prezydenta przygotowała na tę okazję bezpłatne śpiewniki oraz papierowe czapki krakuski, które zostaną rozdane podczas koncertu. O godz. 20:30 odbędzie się uroczysty Capstrzyk na kopcu Józefa Piłsudskiego na Sowińcu połączony ze złożeniem ziem w kopcu i apelem pamięci.

Poniedziałek, 6 sierpnia – o godz. 7:00 uczestnicy marszu wezmą udział w uroczystym apelu na Oleandrach z udziałem asysty wojskowej i orkiestry, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i wojskowych. Następnie przemaszerują z Oleandrów na pl. Matejki, gdzie złożą kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. O godz. 9:45 w Michałowicach odbędą się uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym obalenie słupów granicznych przez I Kompanię Kadrową.

Od 6 do 12 sierpnia uczestnicy marszu przemaszerują na trasie Kraków – Kielce.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.krakow.pl.