Punkt nadawania numeru PESEL uchodźcom - co warto wiedzieć? Місце реєстрації ідентифікаційного номеру PESEL для біженців

31 marca 2022

NUMER PESEL – DO CZEGO JEST POTRZEBNY OBYWATELOM UKRAINY?/Номер PESELдля чого є потрібний громадянам України?

 Numer PESEL uprawnia do uzyskania pomocy socjalnej oraz wszelkich innych świadczeń. Nie jest natomiast konieczny podczas wizyty u lekarza, czy zapisywania dziecka do szkoły lub przedszkola.

Na mocy specustawy obywatele Ukrainy, którzy otrzymają numer PESEL, mogą zostać beneficjentami programu 500 plus. Przysługuje im także prawo do świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Номер PESEL надає право на отримання соціальної та іншої допомоги. Номер PESEL не є обов’язковим під час візиту до лікаря або запису дитини до школи\садочку.

Відповідно до спеціального Закону громадяни України, які отримали PESEL, мають право на отримання допомоги 500+, Добрий Старт, Сімейного капіталу і на до фінансування навчання дитини в садочку.

W TAURON Arenie Kraków działają:/ В TAURON Arena Kraków діють:

Centralny punkt nadawania numeru PESEL prowadzony przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Punkt działa od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00.

Obywatel Ukrainy uzyska numer PESEL, jeśli:

 • jest obywatelem/obywatelką Ukrainy, lub
 • jest obywatelem/obywatelką Ukrainy i ma Kartę Polaka, lub
 • jest członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • jest małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybył/ła do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym kraju.

Do nadania numeru PESEL potrzebne jest jedno zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm. Podczas rejestracji w TAURON Arenie Kraków jest możliwość bezpłatnego zrobienia takiej fotografii.

Aby otrzymać PESEL do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą dane, które wpisuje się we wniosku i które umożliwią potwierdzenie tożsamości. Przede wszystkim powinien być to paszport, ale w razie jego braku inny dokument, taki jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, zaświadczenie o tożsamości z konsulatu, a w przypadku dzieci np. akt urodzenia. Należy okazać ten dokument, który był okazywany na granicy.

Центральний пункт видачі номера PESEL працює від понеділка до суботи в годинах 8:00 – 20:00.

Громадяни України можуть отримають номер PESEL якщо:

 • являються громадянином\кою України,
 • являються громадянином\кою України імають Карту поляка,
 • являються членом найближчої родини громадянина\ки України, який має Карту поляка,
 • являються чоловіком\дружиною громадянина\ки України, але не мають громадянства України.

Або прибули до Польщі після 24 лютого 2022 р.

Для отримання PESEL потрібна фотографія 35х45 мм, яку можна зробити безкоштовно під час подання заяви в TAURON Arena Krakow.

Щоб отримати PESEL до заяви необхідно додати документи, які підтверджують данні вписані в заяві та підтверджують особистість. В першу чергу має бути закордонний паспорт, але також то можуть бути внутрішній паспорт, ID карта, водійське посвідчення, довідка з консульства, свідоцтво про народження (для дітей). А також треба надати документ, який був поданий  під час проходження кордону.

***

Punkt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00. Obywatele Ukrainy mogą tam złożyć wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Punkt MOPS działa również na zewnątrz areny (przy wejściu nr 4) – dla osób, które mają już nadany numer PESEL przez gminę Kraków lub inne gminy na terenie kraju.

Pomoc przeznaczona dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.

Пункт Міської Соціальної Допомоги працює від понеділка до суботи в годинах 8:00 – 20:00.

Громадяни України мажуть подати заяву на одноразову грошову допомогу в розмірі 300 зл на людину. Допомога призначена на витрати на їжу, одяг, засоби гігієни тощо.

Представники Пункту є також на вулиці, при вході № 4, для тих хто вже отримав PESEL як в Кракові так і за межами  Кракова.

Допомога призначена для громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року та вже отримали  PESEL.

***

Stanowisko Grodzkiego Urzędu Pracy czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00. Udzielane są tutaj m.in. informacje o pracodawcach oferujących pracę obywatelom Ukrainy oraz Agencjach Pośrednictwa Pracy w Krakowie. Do podjęcia pracy nie ma konieczności posiadania numeru PESEL.

Пункт Міського Центру Зайнятості працює від понеділка до суботи в годинах 8:00 – 20:00.

В Пункті можна отримати інформацію про працедавців, які пропонують працю громадянам України та про агенції з працевлаштування в Кракові.

Для працевлаштування PESEL не є обов’язковим.

***

Krakowskie Centrum Świadczeń czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. W punkcie można uzyskać informacje o świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia rodzicielskie; zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze) oraz złożyć wnioski.

Pomoc przeznaczona dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.

Краківській Центр Допомоги працює від понеділка до п’ятниці в годинах 9:00 – 17:00.

В Центрі можна отримати інформацію про матеріальну допомогу родині (різні матеріальні виплати на утримання родини з дитиною), а також подати  заяву.

Допомога призначена для громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року та  вже отримали PESEL.

***

Zakład Ubezpieczeń Społecznych czynne od poniedziałku do soboty w godz. 9:00-17:00.

W punkcie można założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) oraz złożyć wnioski o: 500+

Pomoc przeznaczona dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL. Aby założyć konto PUE ZUS konieczne jest również posiadanie numeru konta bankowego i polskiego numeru telefonu.

Відділ Соціального Забезпечення (ZUS) працює від понеділка до суботи в годинах 9:00 – 17:00.

В Пункті можна створити аккаунт на Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), та подати заяву на 500+.

Для створення аккаунту на PUE ZUS обов’язково необхідно мати номер рахунку в польському банку та також мати польський номер телефону.

Допомога призначена для громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року та вже отримали  PESEL.

***

Punkt Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30. W punkcie można uzyskać informacje o ofertach pracy dla nauczycieli oraz o możliwościach zapisania dzieci do szkół i przedszkoli. Przy zapisywaniu dzieci do placówek edukacyjnych nie ma konieczności posiadania numeru PESEL.

Відділ Освіти Міської Ради Кракова чинний від понеділка до п’ятниці в годинах 8:00 – 15:30.

В Пункті можна отримати інформацію про працевлаштування вчителем, а також про можливість  запису дітей до шкіл\садочків.

Для запису дитини до школи\садочку PESEL не є обов’язковим.

***

Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z opieki zdrowotnej

PESEL nie jest wymagany w przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oznacza to, że nie ma konieczności posiadania numeru PESEL podczas wizyty u lekarza, dotyczy to także aptek.

Додаткова інформація про отримання медичної допомоги

PESEL не є обов’язковим для отримання медичної допомоги згідно із Законом від 27 серпня 2004р. «Про медичну допомогу фінансовану за державні кошти». Це означає, що для отримання медичної допомоги (візит до лікаря, аптеки  чи отримання рецепту) PESEL не є обов’язковий.

***

PROFIL ZAUFANY – DO CZEGO JEST POTRZEBNY?

Profil zaufany to narzędzie umożliwiające potwierdzenie tożsamości osób, które chcą korzystać z usług elektronicznych udostępnionych przez administrację publiczną. Mając profil zaufany, będzie możliwe wystąpienie za pomocą usługi elektronicznej, np. o należne świadczenie pieniężne, 500+ dla dziecka, itp.

Można zrezygnować z założenia profilu zaufanego i niezależnie od tego otrzymać numer PESEL i status UKR. Zachęcamy jednak do jego założenia, w przyszłości może ułatwić załatwienie wielu spraw urzędowych.

НАВІЩО МЕНІ ДОВІРЕНИЙ ПРОФІЛЬ (PROFIL ZAUFANY), ЩО ЦЕ ТАКЕ?

Довірений профіль (Profil Zaufany) – це інструмент, який дозволяє підтвердити особу для людей, які бажають користуватися електронними послугами, наданими державною адміністрацією. Маючи довірений профіль, можна буде подати заявку через електронний сервіс, наприклад, для виплати допомоги, для допомоги на дитину тощо.

Ви можете відмовитися від створення довіреного профілю і, незалежно від цього, отримати номер PESEL та статус UKR. Проте, ми рекомендуємо вам налаштувати довірений профіль, у майбутньому це може полегшити вирішення багатьох офіційних питань.

***

ZAPISY USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. ORAZ NOWELIZACJI Z DNIA 26 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Numer PESEL wymagany jest do:

 1. prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie,
 3. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 500 zł na dziecko co miesiąc,
 4. świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego,
 5. rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – świadczenie przysługiwać będzie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do ukończonego 35. miesiąca życia. Wypłacane będzie po 1000 zł miesięcznie przez rok lub w ratach po 500 zł przez dwa lata,
 6. dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pobyt w domu pomocy społecznej,
 8. pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

PESEL nie jest potrzebny między innymi do:

 1. podjęcia pracy,
 2. pomocy psychologicznej, która może być zorganizowana (nieobowiązkowa) przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy,
 3. korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (analogicznie więc jak obywatele Polski), z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia,
 4. realizacji recept w aptekach,
 5. innej pomocy oferowanej np. przez wojewodów i jednostki samorządów terytorialnych na zasadach przez nich ustalonych,
 6. otwarcia rachunku bankowego (w zależności od wymogów danego banku).

Przepisy obowiązują przez 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 roku.

Положення Закону від 12 березня 2022р. зі  змінами від 26 березня 2022 р.  «Про допомогу громадянам України в зв’язку зі збройним конфліктом на території країни»

PESEL є обов’язковим для:

 1. Закладання підприємницької діяльності,
 2. Матеріальної допомоги для родин передбаченої постановою від 28 листопада 2003р. (фінансування родинне, додаток до фінансування родинного, одноразова виплата на народження дитини тощо),
 3. Допомога на виховання дитини яка передбачена Постановою від 11 лютого 2016р. – допомога 500 зл/міс на дитину
 4. Допомога Добрий старт – 300 зл на початок шкільного року,
 5. Родинний капітал на другу і кожну наступну дитину віком від 12 до 35 місяців (1000 зл протягом року або 500 зл протягом 2 років),
 6. Доплата на перебування дитини всадочку віком до 3 років,
 7. Сплата ZUS (сплати на медичну страхівку, пенсію, соціальні виплати тощо),
 8. Одноразова допомога 300 зл на людину на покриття необхідних витрат.

PESEL не є обов’язковим для:

 1. Працевлаштування,
 2. Отримання психологічної допомоги,
 3. Отримання медичної допомоги,
 4. Отримання рецептів,
 5. Отримання іншої допомоги, яка надається Урядом Польщі,
 6. Відкриття банківського рахунку (залежить від банку).

Дані Положення діятимуть протягом 18 місяців від 24.02.2022 року.