Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków - od kuchni

25 marca 2022

Ponad 100 osób obsługi – urzędników, wolontariuszy, przedstawicieli służb, pracowników areny, ponad 60 stanowisk – do wydawania numer PESEL, wypełniania wniosków o świadczenia socjalne i pomocy w znalezieniu pracy, kilkaset osób obsługiwanych przy stanowiskach – tak każdego dnia wygląda punkt rejestracji uchodźców z Ukrainy w TAURON Arenie Kraków.

W punkcie, który działa od 16 marca, każdego dnia obsługiwana jest coraz większa liczba osób. Początkowo było ich ok 200, obecnie liczba ta wynosi ponad 500, a docelowo (po uruchomieniu, na początku nadchodzącego tygodnia, wszystkich stanowisk do wydawania numerów PESEL) liczba ta wzrośnie do ok 1000 osób dziennie.

Oprócz stanowisk Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, w których nadawane są numery PESEL, w punkcie działają również stanowiska: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Krakowskiego Centrum Świadczeń, Grodzkiego Urzędu Pracy, Wydziału Edukacji UMK, Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (od 26 marca).

Nieoceniona pomoc wolontariuszy i służb

Codziennie w obsłudze punktu pomaga ponad 20 wolontariuszy, w tym osoby ukraińskojęzyczne i rosyjskojęzyczne. Ich zadaniem jest m.in. pomoc w wypełnianiu wniosków, tłumaczeniach, kierowanie osób do poszczególnych stanowisk oraz udzielanie informacji na temat pomocy jaką można uzyskać w punkcie.

Służby – Policja, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, Straż Graniczna i ochrony pomagają w utrzymaniu porządku, wpuszczaniu osób do punktu i kierowaniu kolejkami tworzącymi się na zewnątrz areny.

System kolejkowy

Każdego dnia rano obsługa wydaje określoną liczbę numerków osobom czekającym w kolejce po nadanie numeru PESEL. To jedyny obowiązujący system uznawany przez obsługę punktu.

W nadchodzącym tygodniu system wydawania numerków zostanie zautomatyzowany. Każda osoba musi mieć osobny numer (np. mama z dwójką dzieci, które również chce zarejestrować potrzebuje trzech numerków).

Po co są namioty?

Na zewnątrz areny ustawiono namioty służące do różnych celów. W namiocie kolejkowym przez, który przechodzi się do punktu wydawania numerów PESEL można wypełnić odpowiednie wnioski (w czym pomagają wolontariusze) i w ten sposób skrócić czas pobytu przy stanowiskach obsługi wewnątrz.

W drugim z namiotów działają m.in. stanowiska Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Krakowskiego Centrum Świadczeń, w którym formalności mogą załatwić osoby już posiadające numer PESEL (wydany w jednym z urzędów gmin poza Krakowem).

Kolejny namiot to punkt informacji, w którym można dowiedzieć się jaką pomoc można uzyskać przy poszczególnych stanowiskach.

Ostatni to miejsce, w którym można odpocząć lub zjeść posiłek. Namiot ten jest w nocy ogrzewany i oświetlony.

Ciepłe napoje i posiłki

Przy punkcie rejestracji w TAURON Arenie Kraków, przy współpracy z miastem oraz organizacjami takimi jak World Central Kitchen, codziennie wydawane są kanapki i ciepłe posiłki. Rozdawane są także owoce, słodycze i soczki dla dzieci oraz ciepła herbata i kawa. Cały czas dostępna jest woda butelkowana oraz woda z dystrybutora Wodociągów Miasta Krakowa (wewnątrz areny).

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które każdego dnia angażują się w pomoc obsłudze punktu w TAURON Arenie Kraków. Dziękujemy też za wsparcie osób, które przychodzą przed arenę by pomagać obywatelom Ukrainy.

Czytamy i bierzemy pod uwagę pomysły i propozycje osób zaangażowanych w pomoc – m.in. wolontariuszy i osób które aktywnie działają na różnych grupach i forach.

Punkt funkcjonuje dzięki Wam wszystkim – zarówno osobom, które codziennie pracują i pomagają przy stanowiskach wewnątrz i na zewnątrz areny, jak i osobom działającym spontanicznie, z potrzeby serca i chwili.

Jak można pomóc?

Jeśli ktoś chciałby pomóc jako wolontariusz zachęcamy do zgłoszenia się i wypełnienia formularza dostępnego na stronie Miasta Krakowa www.krakow.pl