Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków - podsumowanie dotychczasowych działań

4 kwietnia 2022

Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków działa od 16 marca 2022 r. Do poniedziałku (4 kwietnia) obywatelom Ukrainy wydano ponad 9500 numerów PESEL. Obecnie w punkcie od poniedziałku do soboty działa ok 30 stanowisk do wydawania numerów PESEL, średnio wydawanych jest od 700 do 800 numerów dziennie.

Oprócz stanowisk Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, w punkcie działają stanowiska: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Krakowskiego Centrum Świadczeń, Grodzkiego Urzędu Pracy, Wydziału Edukacji UMK i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkich stanowisk jest ponad 60. Każdego dnia w Arenie pracuje ponad 100 osób obsługi – urzędników, wolontariuszy, przedstawicieli służb, ochrony i pracowników areny.

Nieoceniona pomoc wolontariuszy i służb

Codziennie w obsłudze punktu pomaga ponad 20 wolontariuszy, w tym osoby ukraińskojęzyczne i rosyjskojęzyczne. Ich zadaniem jest m.in. pomoc w wypełnianiu wniosków, tłumaczeniach, kierowanie osób do poszczególnych stanowisk oraz udzielanie informacji na temat pomocy jaką można uzyskać w punkcie.

Służby – Policja, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, Straż Graniczna i pracownicy ochrona pomagają w utrzymaniu porządku, wpuszczaniu osób do punktu i kierowaniu kolejkami tworzącymi się na zewnątrz i wewnątrz areny.

System kolejkowy

Od 30 marca w punkcie rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków działa elektroniczny system kolejkowy dla osób starających się o numer PESEL. Numery dla osób czekających w kolejce wydawane są przez żołnierzy i wolontariuszy. Wydawanie numerków rozpoczyna się codziennie o godz. 8:00.

Obowiązuje zasada 1 osoba dorosła – 1 numer. W przypadku gdy w kolejce czeka opiekun z dziećmi na wydanym blankiecie dopisywana jest ich liczba, po to, aby cała rodzina mogła zostać obsłużona przy jednym stanowisku.

Numery wydawane są na bieżący dzień. Osoba, która wchodzi do obiektu może śledzić na ekranie, do którego ze stanowisk został przypisany jej numer. Osoby z małymi dziećmi, osoby starsze i osoby niepełnosprawne są pod specjalną opieką wolontariuszy oraz służb i są obsługiwane priorytetowo.

Osobna kolejka została utworzona dla osób, które mają już nadany numer PESEL i przychodzą do Areny po to, by skorzystać z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Krakowskiego Centrum Świadczeń i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Namioty i poczekalnia w Arenie

Na zewnątrz areny ustawiono namioty służące do różnych celów. W namiocie kolejkowym przez, który przechodzi się do punktu wydawania numerów PESEL można wypełnić odpowiednie wnioski (w czym pomagają wolontariusze) i w ten sposób skrócić czas pobytu przy stanowiskach obsługi wewnątrz.

W drugim z namiotów działają dodatkowe stanowiska Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Krakowskiego Centrum Świadczeń, w którym formalności mogą załatwić osoby już posiadające numer PESEL (np. wydany w jednym z urzędów gmin poza Krakowem).

Kolejny namiot to punkt informacji, w którym można dowiedzieć się jaką pomoc można uzyskać przy poszczególnych stanowiskach. Ostatni to miejsce, w którym można odpocząć lub zjeść posiłek. Namiot ten jest ogrzewany i oświetlony także w nocy.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, niskie temperatury) na bieżąco podejmowane są decyzje dotyczące wpuszczania osób do obiektu. W dni deszczowe, oprócz możliwości korzystania z namiotów, wyznaczane są miejsce wewnątrz areny, w którym można się schronić i odpocząć. Rozdawane są też peleryny przeciwdeszczowe.

W dniach, których pada śnieg i znacznie obniża się temperatura powietrza podejmowane są decyzje o przeniesieniu kolejki do wnętrza obiektu (tak było m.in. w sobotę 2 kwietnia i poniedziałek 4 kwietnia). Służby cały czas apelują także o to, aby nie zostawać na noc przy TAURON Arenie Kraków.

Ciepłe napoje i posiłki

Przy punkcie rejestracji w TAURON Arenie Kraków, przy współpracy z miastem oraz organizacjami takimi jak World Central Kitchen, codziennie wydawane są ciepłe posiłki i kanapki. Roznoszą je wolontariusze. Rozdawane są także owoce, słodycze i soczki dla dzieci oraz ciepła herbata i kawa. Cały czas dostępna jest woda butelkowana oraz woda z dystrybutora Wodociągów Miasta Krakowa (wewnątrz areny).

UNHCR

W najbliższych dniach w TAURON Arenie Kraków otarte zostanie biuro organizacji UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), które będzie udzielało pomocy finansowej obywatelom Ukrainy.

Codzienne funkcjonowanie Areny

TAURON Arena Kraków to obiekt, w którym cały czas odbywają się wydarzenia. Różne przestrzenie są więc wykorzystywane do różnych celów.

Od momentu otwarcia punktu w Arenie odbyły się m.in. imprezy masowe (Polska Noc Kabaretowa, koncert Jana Rapowanie), targi (States of Mind Festiwal, Festiwal Azjatycki, Krakowskie Targi Nieruchomości), a także konferencje (Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży). W dniach, w których odbywają się imprezy masowe punkt działa krócej – o czym wydawane są odrębne komunikaty.

W kwietniu planowane są jeszcze m.in. koncerty: Tribute to Dirty Dancing (9.04), Hans Zimmer Live (21.04), World of Games in Concert (22.04), Quebonafide (24.04), 5 Seconds Of Summer (28.04) oraz Targi Pura Vida (23.04) i Festiwal Zawodów (25-27.04).

W TAURON Arenie Kraków Arenie, na poziomie B, działa również Dziecięca Przystań, czyli miejsce opieki dla dzieci z Ukrainy w wieku od  do 10 lat. Przystań działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

***

W PUNKCIE REJESTRACJI UCHODŹCÓW W TAURON ARENIE KRAKÓW DZIAŁAJĄ:

Centralny punkt nadawania numeru PESEL prowadzony przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Punkt działa od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00.

Obywatel Ukrainy uzyska numer PESEL, jeśli:

  • jest obywatelem/obywatelką Ukrainy, lub
  • jest obywatelem/obywatelką Ukrainy i ma Kartę Polaka, lub
  • jest członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
  • jest małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybył/ła do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym kraju.

Do nadania numeru PESEL potrzebne jest jedno zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm. Podczas rejestracji w TAURON Arenie Kraków jest możliwość bezpłatnego zrobienia takiej fotografii.

Aby otrzymać PESEL do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą dane, które wpisuje się we wniosku i które umożliwią potwierdzenie tożsamości. Przede wszystkim powinien być to paszport, ale w razie jego braku inny dokument, taki jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, zaświadczenie o tożsamości z konsulatu, a w przypadku dzieci np. akt urodzenia. Należy okazać ten dokument, który był okazywany na granicy.

Punkt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00. Obywatele Ukrainy mogą tam złożyć wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Punkt MOPS działa również na zewnątrz areny (przy wejściu nr 4) – dla osób, które mają już nadany numer PESEL przez gminę Kraków lub inne gminy na terenie kraju.

Pomoc przeznaczona dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.

***

Stanowisko Grodzkiego Urzędu Pracy czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00. Udzielane są tutaj m.in. informacje o pracodawcach oferujących pracę obywatelom Ukrainy oraz Agencjach Pośrednictwa Pracy w Krakowie. Do podjęcia pracy nie ma konieczności posiadania numeru PESEL.

***

Krakowskie Centrum Świadczeń czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00. W punkcie można uzyskać informacje o świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia rodzicielskie; zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze) oraz złożyć wnioski.

Pomoc przeznaczona dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.

***

Zakład Ubezpieczeń Społecznych czynne od poniedziałku do soboty w godz. 9:00-17:00.

W punkcie można założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) oraz złożyć wnioski o: 500+

Pomoc przeznaczona dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL. Aby założyć konto PUE ZUS konieczne jest również posiadanie numeru konta bankowego i polskiego numeru telefonu.

***

Punkt Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00. W punkcie można uzyskać informacje o ofertach pracy dla nauczycieli oraz o możliwościach zapisania dzieci do szkół i przedszkoli. Przy zapisywaniu dzieci do placówek edukacyjnych nie ma konieczności posiadania numeru PESEL.