RUSZA NABÓR DO AKADEMII PRZEDSZKOLAKA

26 maja 2018

Zapraszamy wszystkie placówki przedszkolne do udziału w bezpłatnym miejskim programie Akademia Przedszkolaka. Zajęcia odbywają się w Małej Hali TAURON Areny Kraków. Program skierowany jest do najmłodszych mieszkańców Krakowa, dzieci w wieku 5–6 lat z oddziałów przedszkoli publicznych i niepublicznych. Będzie to już 5. edycja zajęć dla przedszkoli. Zapisy ruszają od poniedziałku, 28 maja, od godz. 9.00.

 

Głównym celem programu jest kształtowanie i rozwijanie od najmłodszych lat zainteresowania systematyczną aktywnością ruchową. Podczas zajęć podnoszony jest poziom sprawności fizycznej dzieci oraz kształtowana jest u nich postawa prozdrowotna. Organizatorzy zaznaczają, że chcą poszerzyć dostęp krakowskich placówek przedszkolnych do zorganizowanych i profesjonalnie prowadzonych form aktywności ruchowych.

Program Akademii Przedszkolaka realizowany będzie w Małej Hali TAURON Areny Kraków od 10 września do 21 grudnia 2018 r. w cyklu zajęć szkolnych, z możliwością przedłużenia na drugie półrocze.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 z wyłączeniem dni świątecznych lub dni zarezerwowanych dla operatora hali. Program Akademii Przedszkolaka przewidziany jest dla 100 grup uczęszczających na zajęcia co dwa tygodnie.

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli zatrudnionych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków Zachód.

Informacje o zapisach i regulamin są dostępne TUTAJ.

Zgłoszenia do programu może dokonać dyrektor lub nauczyciel placówki przedszkolnej wyłącznie przez panel rejestracyjny zamieszczony na stronie www.mos-zachod.pl, który będzie aktywny od 28.05.2018 od godziny 9.00, aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje na temat funkcjonowania programu Akademia Przedszkolaka uzyskacie Państwo w biurze Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Zachód pod nr tel: 12 422 12 21.