Ruszyła kwalifikacja wojskowa 2021

10 sierpnia 2021

W TAURON Arenie Kraków zlokalizowane zostały Powiatowe Komisje Lekarskie nr I i nr II.

9 sierpnia pracę rozpoczęły komisje lekarskie, które będą przyjmowały kandydatów do kwalifikacji wojskowej. Przebadane osoby otrzymają jedną z czterech kategorii do służby wojskowej: A, B, D lub E. Powiatowe komisje lekarskie dla mieszkańców Krakowa znajdują się w TAURON Arenie. Kwalifikacja potrwa do 19 listopada.

Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Krakowa nr I – dla mężczyzn o nazwiskach od A do Ł i kobiet urodzonych w latach 1997-2002 – wykazanych przez WKU/

Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Krakowa nr II – dla mężczyzn o nazwiskach od M do Ż.

Kwalifikacja wojskowa będzie się odbywać w terminie 9 sierpnia–19 listopada. Powiatowe Komisje Lekarskie nr I i nr II zlokalizowane są w TAURON Arenie Kraków.

Kwalifikacja wojskowa polega na:

– założeniu ewidencji wojskowej,

– ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej,

– wydaniu książeczki wojskowej,

Po kwalifikacji wojskowej ochotniczo można zgłosić akces do służby wojskowej w myśl kampanii „Zostań Żołnierzem RP”.

Kogo dotyczy ten obowiązek?

  1. mężczyzn urodzonych w 2002 r.
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

Szczegółowe informacje znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie WKU Kraków.

www.krakow.pl

fot. materiały prasowe