SMUTNA WIADOMOŚĆ DLA CAŁEGO KRAKOWA

2 sierpnia 2016

WE WTOREK RANO ZMARŁ KARDYNAŁ FRANCISZEK MACHARSKI

BYŁY METROPOLITA KRAKOWSKI MIAŁ 89 LAT

We wtorek (2 sierpnia) o godz. 11:00 Dzwon Zygmunt bił obwieszczając śmierć kardynała Franciszka Macharskiego. Flagi na budynku Urzędu Miasta Krakowa zostały przepasane kirem. Kardynał Franciszek Macharski zostanie pochowany w Katedrze na Wawelu. Pogrzeb odbędzie się w piątek (5 sierpnia) o godz. 11:00.

W budynku Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 została wystawiona księga kondolencyjna – można do niej wpisywać codziennie do godz. 19:00.

***

Kardynał Franciszek Macharski urodził się 20 maja 1927 r. w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 kwietnia 1950 r. w bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie z rąk kardynała Adama Sapiehy. Rok później ukończył wydział teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W roku 1979 zastąpił Karola Wojtyłę, który został wybrany papieżem, na stanowisku metropolity krakowskiego. Przez wiele lat był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski oraz przewodniczącym Komisji ds. Nauki Katolickiej oraz ds. Apostolstwa Świeckich.

Przeszedł na emeryturę w 2005 r. Od tego czasu mieszkał w sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie.

Podczas Światowych Dni Młodzieży doszło do nieplanowanej wcześniej wizyty papieża Franciszka, który odwiedził w szpitalu kardynała Macharskiego, pobłogosławił go i pomodlił się przy nim.

Kardynał Macharski otrzymał wiele odznaczeń, w tym: Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec oraz Order Oficera Legii Honorowej. Otrzymał również odznakę „Honoris Gratia”, przyznawaną zarządzeniem prezydenta Krakowa oraz srebrny medal „Cracoviae Merenti”.