SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRYMI WARTO SIĘ CHWALIĆ!

6 maja 2015

 

            Zastosowane w TAURON Arenie Kraków systemy bezpieczeństwa pożarowego wybiegają przed aktualny stan wiedzy, a przyjęte rozwiązania mogą być prezentowane na arenie międzynarodowej i powielane jako dobry przykład globalnego spojrzenia na obiekt – to zdanie Instytutu Techniki Budowlanej, który kilkakrotnie przeprowadzał w TAURON Arenie Kraków innowacyjne próby z gorącym dymem. ITB w piśmie przesłanym do ARM S.A. po raz kolejny potwierdza, że TAURON Arena Kraków jest bezpieczna i spełnia standardy na najwyższym światowym poziomie!

Aby móc właściwie ocenić współdziałanie przyjętych w TAURON Arenie Kraków rozwiązań technicznych, w styczniu i kwietniu br. Instytut Techniki Budowlanej (jednostka notyfikowana, której badania są honorowane w krajach Unii Europejskiej), przy udziale przedstawicieli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadził próby z gorącym dymem (to inowacyjna metoda rozwijana w ITB). Potwierdziły one, że istniejące w TAURON Arenie Kraków systemy wentylacji pożarowej oraz różnicowania ciśnień funkcjonują skutecznie.

Według ITB dokonane przez ARM S.A. optymalizacje i regulacje systemów wykraczały poza przyjęte na świecie standardowe wymagania. „Warto podkreślić, że zjawiska zaobserwowane w niektórych scenariuszach rozwoju pożaru, na styku obszaru działania systemów bezpieczeństwa nie były do tej pory opisane w literaturze i nie byłyby możliwe do zaobserwowania, gdyby w obiekcie nie przeprowadzono odbiorów technicznych w tak unikatowej, dużej skali” – czytamy w piśmie.

Dzięki ponadstandardowym działaniom „uzyskano rozwiązanie techniczne wybiegajace przed aktualny stan wiedzy i normalizacji w dziedzinie wentylacji pożarowej, jednocześnie podnoszące poziom bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie. Zarówno proces odbioru obiektu, jak i ostateczne rozwiązania w nim zastosowane mogą być prezentowane na arenie międzynarodowej i powielane, jako dobry przykład globalnego spojrzenia na obiekt, nie jako na sumę poszczególnych składowych ale jako jeden spójny organizm, ktorego działanie zapewnia poczucie bezpieczeństwa” – podsumowują specjaliści z ITB.