TAURON ARENA KRAKÓW JEST BEZPIECZNA!

17 marca 2015

W związku z kolejnymi nieprawdziwymi doniesieniami Gazety Krakowskiej zawartymi w tekście Dawida Serafina z dnia 17 marca 2015 r. pt. „Szef Areny kontra strażacy”, dotyczącymi hali widowiskowo-sportowej w Czyżynach (TAURON Arena Kraków) PO RAZ KOLEJNY OŚWIADCZAMY, ŻE SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE W OBIEKCIE DZIAŁAJĄ I SĄ W PEŁNI SPRAWNE.

Nieustanne powtarzanie, że systemy nie działają poprawnie jest nieuprawnione i wzbudza niepotrzebny niepokój wśród organizatorów imprez i ich uczestników.

Obiekt od 27 maja 2014 r. posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Arena została zrealizowana na podstawie projektu wykonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami – w tym w szczególności przepisami dotyczącymi organizowania imprez masowych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jest obiektem bezpiecznym.

Do tej pory w hali odbyło się ponad 20 imprez – ich organizatorzy (nie Agencja Rozwoju Miasta SA) za każdym razem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, występowali nie tylko o opinię do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, ale także do Policji i służb sanitarnych oraz o zgodę Urzędu Miasta Krakowa na organizację imprez masowych – i takie pozytywne opinie i zgody otrzymywali. To potwierdza, że systemy przeciwpożarowe w TAURON Arenie Kraków zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom imprez. Gdyby było inaczej w hali nie odbyłoby się żadne z dotychczasowych wydarzeń.

Równocześnie informujemy, że w związku z ciągłym powtarzaniem nieprawdziwych informacji dotyczących bezpieczeństwa obiektu AGENCJA ROZWOJU MIASTA SA SKIEROWAŁA SPRAWĘ DO RENOMOWANEJ KANCELARII CELEM PODJĘCIA STOSOWNYCH KROKÓW PRAWNYCH.

Katarzyna Fiedorowicz-Razmus, Rzecznik Prasowy ARM S.A.