TAURON ARENA KRAKÓW OCZAMI GOŚCI

14 grudnia 2018

Jaki wpływ na gospodarkę Krakowa ma TAURON Arena Kraków? Kto najczęściej bierze udział w wydarzeniach organizowanych w arenie? Jak goście oceniają pobyt w hali, jak w Krakowie i z jakich dodatkowych atrakcji w mieście korzystają? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w raporcie z  badania przeprowadzonego przez BBS Obserwator na zlecenie Agencji Rozwoju Miasta S.A.

„Badanie satysfakcji klienta oraz znaczenia ekonomicznego największej hali sportowo-widowiskowej w Polsce” było prowadzone od stycznia do lipca 2018 roku. Łącznie przebadano 1600 uczestników imprez organizowanych w TAURON Arenie Kraków (badania ankietowe realizowano w czasie 20 wybranych imprez – koncertów, wydarzeń sportowych); 300 przedstawicieli branży hotelowej i gastronomicznej (badania telefoniczne CATI). W badanym okresie w wydarzeniach w TAURON Arenie Kraków udział wzięło 287 tys. osób.

Wpływ na gospodarkę Krakowa

Druga edycja badań potwierdziła to, co było jednym z głównych celów budowy TAURON Areny Kraków. Respondenci stwierdzili, że obiekt ma ogromny wpływ na gospodarkę miasta, przede wszystkim na wzrost dochodów krakowskich firm i instytucji – mówi Małgorzata Marcińska, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta S.A.

Z badania wynika, że 52% osób biorących udział w wydarzeniach w TAURON Arenie Kraków to goście spoza Krakowa. 91,5% z nich ocenia swój pobyt w mieście bardzo dobrze i dobrze, a to oznacza, że taką opinię przekażą innym.

Osoby spoza Krakowa spędzają w mieście najczęściej jeden dzień, 27,9 % dwa lub trzy dni. Z usług hotelowych korzysta 27,9% z nich. Deklarowany przez gości wydatek na nocleg to średnio 405 zł. 40,2% przyjezdnych skorzystało lub zamierzało skorzystać też z różnych atrakcji Krakowa (restauracje, kawiarnie, zwiedzanie, zakupy, inne wydarzenia itp.), wydając na nie średnio 388 zł.

 Oznacza to, że goście spoza Krakowa, biorący udział w wydarzeniach w TAURON Arenie Kraków, w ciągu sześciu miesięcy na noclegi w Krakowie wydali ok. 16,5 mln zł, a na dodatkowe atrakcje 27,5 mln zł. Łącznie jest to więc kwota ok. 44 mln zł – wylicza Jacek Gryzło, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta S.A. – Opierając się na danych z pierwszej edycji badania prowadzonego od września 2015 r. do września 2016 r. oraz obecnej edycji, szacujemy, że impakt ekonomiczy TAURON Areny Kraków od momentu jej powstania wyniósł ok 292 mln zł – podsumowuje Jacek Gryzło.

Uczestnicy imprez

Jak wynika z badań 48% osób to mieszkańcy Krakowa. Co trzeci uczestnik imprez to osoba w wieku 35-44 lata. Kolejną, pod względem liczebności grupę stanowią osoby w wieku 25-34 lata.

93,7% uczestników imprez bierze w nich udział z osobą lub osobami towarzyszącymi. Aby dotrzeć bezpośrednio do TAURON Areny Kraków mieszkańcy miasta najczęściej wybierali komunikację zbiorową 58,2%. Osoby spoza Krakowa – samochód 50%.

Wysoka jakość usług

92,1% wszystkich ankietowanych osób bardzo dobrze lub dobrze ocenia organizację wydarzeń w TAURON Arenie Kraków. 92,7% ankietowanych, podsumowując wszystkie aspekty TAURON Areny Kraków (m.in. komfort przebywania w obiekcie, jakość obsługi, czystość), wystawiło obiektowi ocenę bardzo dobrą i dobrą.

Wysoko oceniana jest także dostępność punktów gastronomicznych i restauracji – 89,6% osób uważa, że jest bardzo dobra i dobra, a także jakość gastronomi – 78,4% osób uważa że jest bardzo dobra i dobra.

W hotelach i restauracjach

Badanie przeprowadzone przez BBS Obserwator wskazuje, że powstanie TAURON Areny Kraków pozytywnie wpłynęło na funkcjonowanie branży noclegowej i gastronomicznej w Krakowie. 73,2% przedstawicieli branży noclegowej i 27,3% branży gastronomicznej dostrzega wpływ TAURON Areny Kraków na wzrost liczby gości/ klientów.

54,7% przedstawicieli branży noclegowej i 18,2% branży gastronomicznej dostrzega, że powstanie TAURON Areny Kraków wpłynęło na wzrost przychodów firmy. 87,4% przedstawicieli branży noclegowej i 43,3% branży gastronomicznej obsługiwało gości, którzy przyjechali na wydarzenia do TAURON Areny Kraków.

Profesjonalne wsparcie dla organizatorów

W ramach badania przeprowadzono także ankiety wśród organizatorów wydarzeń w TAURON Arenie Kraków. Bardzo wysoko oceniają oni profesjonalizm, uprzejmość i kulturę osobista pracowników areny, którzy zawsze służą pomocą i wsparciem.

Najemcy pozytywnie ocenili realizację nietypowych zamówień. Wysoko oceniano wsparcie merytoryczne udzielane organizatorom imprez przez pracowników działu obsługi imprez oraz działu technicznego. Nowoczesna i piękna infrastruktura oraz profesjonalizm pracowników stanowią bardzo mocne strony współpracy z TAURON Areną Kraków.