TAURON ARENA KRAKÓW – SYSTEMY DZIAŁAJĄ SKUTECZNIE!

10 kwietnia 2015

Istniejące systemy wentylacji pożarowej oraz różnicowania ciśnień w TAURON Arenie Kraków funkcjonują skutecznie – tak wynika z najnowszej opinii technicznej wydanej dziś (10 kwietnia, piątek)przez Instytut Techniki Budowlanej. To potwierdzenie, że TAURON Arena Kraków była i jest bezpieczna!

Opinia wydana przez ITB na zlecenie Agencji Rozwoju Miasta S.A. dotyczy regulacji systemów wentylacji pożarowej korytarzy w TAURON Arenie Kraków na wszystkich poziomach wraz z ich współpracą z systemami różnicowania ciśnienia w ewakuacyjnych klatkach schodowych.

Aby móc właściwie ocenić współdziałanie przyjętych rozwiązań technicznych w dniach 9-10 kwietnia br. w TAURON Arenie Kraków, w obecności przedstawicieli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzono generalne próby z gorącym dymem (próby robocze trwały od 23 marca).

W opinii ITB czytamy, że przeprowadzone regulacje wpłynęły korzystnie na działanie systemów różnicowania ciśnień w klatkach schodowych oraz na działanie rozwiązań technicznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w korytarzach budynku. Według ITB oceniane systemy w obiekcie funkcjonują skutecznie, bez uwag.