TAURON ARENA KRAKÓW WYJAŚNIENIE W SPRAWIE WYBORU SPONSORA TYTULARNEGO

27 marca 2015

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi sposobu wyboru sponsora tytularnego TAURON Areny Kraków, po raz kolejny
informujemy, że oferta spółki TAURON Polska Energia S.A. była najkorzystniejszą ofertą jaka spłynęła na konkurs ogłoszony przez Agencję Rozwoju Miasta S.A.

Otwarty publiczny konkurs na sponsora tytularnego TAURON Areny Kraków został ogłoszony w sierpniu ubiegłego roku. 20 sierpnia 2014 r. Zarząd ARM S.A. podjął uchwałę o powołaniu komisji konkursowej oraz zatwierdził regulamin konkursu.

Przewodniczącym komisji konkursowej został Paweł
Krasuski, Dyrektor Pionu Zarządzania Kraków Areną (w skład komisji nie wchodzili członkowie Zarządu Spółki). Ogłoszenie o konkursie pojawiło się na stronie internetowej 26 sierpnia 2014 r., informacja o konkursie trafiła wówczas także do mediów.

Na konkurs spłynęły dwie oferty. Ich otwarcie nastąpiło 12 września 2014 r. Ich treść objęta jest klauzulą poufności. Rozpoczęły się negocjacje z
firmami, które przystąpiły do konkursu. Ponieważ w przewidzianym czasie (45 dni) nie przyniosły rozstrzygnięcia podjęto decyzję o wystąpieniu do
oferentów z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu obowiązywania ofert.

3 listopada 2014 r. Zarząd ARM S.A. podjął uchwałę w sprawie kontynuacji negocjacji w konkursie na wybór sponsora tytularnego do 15 listopada 2014 r. (do tego dnia ofertę podtrzymał tylko jeden podmiot). Ponieważ komisja konkursowa nie przedstawiła żadnych rekomendacji 13 listopada 2015 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie jej rozwiązania oraz kontynuacji negocjacji bezpośrednio przez Zarząd ARM S.A. Druga z firm, która zgłosiła się do konkursu, w związku z tym, że nie przedstawiła swojej ostatecznej oferty, została uchwałą Zarządu wykluczona z konkursu.

29 stycznia 2015 r. podpisano umowę, a 30 stycznia 2015 r. ogłoszono, że sponsorem tytularnym obiektu została spółka TAURON Polska Energia S.A. Od 1 lutego 2015 r. hala sportowo-widowiskowa w Czyżynach nosi nazwę TAURON Areny Kraków. Umowę z TAURON Polska Energia S.A. podpisano na trzy lata z możliwością przedłużenia o kolejne dwa, przy zwiększeniu opłaty wnoszonej przez sponsora.

Dodatkowego wyjaśnienia wymaga kwestia pojawiających się w mediach nazw firm i sum, które te firmy miałyby oferować za możliwość zostania sponsorem tytularnym hali. Otóż normalną praktyką jest, że przed podjęciem działań takich jak np. ogłoszenie konkursu przeprowadza się rozeznanie rynku i sprawdza, czy w ogóle jest sens jego organizowania. Tak było również w tym przypadku. Zarząd ARM S.A., a także pracownicy ARM S.A., prowadzili rozmowy z kilkoma firmami, pytali je czy byłyby zainteresowane udziałem w konkursie i reklamowali im wyjątkowy obiekt jakim jest TAURON Arena Kraków. Dwie z tych firm przystąpiły do konkursu. Wszystkie propozycje ostatecznie zweryfikował konkurs, do którego przystąpić mogła każda firma.

Szczegóły umów nie mogą być podane z powodu objęcia klauzulą poufności, jednakże zaznaczamy, że jakiekolwiek porównywanie ofert na podstawie wybiórczych informacji jest nieprawidłowe i wprowadza w błąd opinię publiczną.

Katarzyna Fiedorowicz-Razmus, Rzecznik Prasowy ARM S.A.