Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

20 kwietnia 2021

W całej Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Taki spis odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Udział w spisie ludności jest obowiązkowy.

 

  •  Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.
  • Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia badania jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
  • Obowiązkową metodą udziału jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.
  • Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając
    z punktów przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, albo przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99.
  • Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi.
  • Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej  spis.gov.pl.

Dodatkowe informacje są dostępne także na  www.krakow.pl.