WOLONTARIUSZE SĄ I BĘDĄ! Oświadczenie TAURON Areny Kraków

25 kwietnia 2022

 1. W odpowiedzi na wiadomości, które pojawiły się w mediach społecznościowych oraz portalach internetowych informujemy, że wolontariat pod TAURON Areną Kraków nie został zamknięty. Wolontariusze cały czas mogą pomagać i cały czas pomagają. Zapraszamy i prosimy o współpracę wszystkich chętnych do niesienia pomocy!
 2. 24 lutego 2022 r. Rosja napadła na Ukrainę. TAURON Arena Kraków od samego początku bardzo mocno zaangażowała się w szereg działań związanych z pomocą wojennym uchodźcom.
 3. 7 marca 2022 r. powstała Dziecięca Przystań – projekt realizowany wspólnie z Miastem Kraków i sponsorem tytularnym hali – Grupą TAURON, w ramach którego dzieci uchodźców wraz z opiekunami biorą udział w zajęciach edukacyjno-sportowych. (Poziom B obiektu, wejście nr. 1).
 4. 16 marca 2022 r. w Arenie powstał Punkt rejestracji uchodźców nadający numer PESEL. (Poziom A obiektu, wejście nr 4) Oprócz stanowisk Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, w punkcie działają stanowiska: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Krakowskiego Centrum Świadczeń, Grodzkiego Urzędu Pracy, Wydziału Edukacji UMK i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdego dnia w Arenie pracuje ponad 100 osób obsługi – urzędników, wolontariuszy, przedstawicieli służb, ochrony i pracowników areny. Nie ma w Polsce drugiego punktu, który by tak kompleksowo realizował świadczenia dla uchodźców. W pierwszych dniach i tygodniach funkcjonowania ruch w punkcie był olbrzymi (wynosił ponad tysiąc osób), stanowiska były uruchamiane stopniowo, elektroniczny system kolejkowy nie został jeszcze wtedy wdrożony, warunki pogodowe były niesprzyjające, a na zewnątrz czekał tłum uchodźców z Ukrainy – chcących załatwić formalności. Sytuacja była trudna. Reagując na uwagi wolontariuszy – Arena wraz z Miastem Kraków zapewniły ogrzewane i oświetlone namioty oraz koce i peleryny. Ochrona obiektu monitorowała i stale monitoruje czy pozostające na zewnątrz osoby czegoś potrzebują. W sytuacjach, kiedy temperatura była niska, albo padał ulewny deszcz – osoby oczekujące były wpuszczane do środka Areny. Nieocenioną pomocą przy realizacji obu projektów są wolontariusze. Początkowo przychodzili nawet o 2 i 3 w nocy, żeby wspomagać czekających uchodźców. Zgłaszają się także wolontariusze, którzy przywożą jedzenie i picie, tak w nocy, jak i w dzień. Na szczęście sytuacja stopniowo się uspokoiła. Kilka dni przed Świętami Wielkanocnymi w punkcie PESEL ubyło chętnych. Po świętach tendencja się utrzymała (liczba osób wynosi ok 500). Obecnie od rana nie ma dużych kolejek. Nie ma wystarczającej ilości chętnych na kanapki, które codziennie rozdawane są osobom czekającym w kolejce.
 5. 7 kwietnia 2022 r. w Arenie powstał Punkt UNHCR świadczący pomoc finansową obywatelom Ukrainy (Poziom A obiektu, wejście nr 1). W jego obsłudze również pomagają wolontariusze, a oczekujące osoby korzystają z posiłków serwowanych codziennie przez World Central Kitchen.
 6. Codziennie w obsłudze Punktu rejestracji uchodźców pomaga około 30 wolontariuszy (działających wewnątrz i na zewnątrz). Są to głównie osoby ukraińsko- i rosyjskojęzyczne, w tym uchodźcy wojenni z Ukrainy. Ich zadaniem jest m.in. pomoc w wypełnianiu wniosków, tłumaczeniach, kierowanie osób do poszczególnych stanowisk oraz udzielanie informacji na temat pomocy, jaką można uzyskać w punkcie. Pomagają również w roznoszeniu wody, ciepłych napojów, soczków, owoców, kanapek i słodyczy osobom czekającym na przyjęcie w punkcie. Wszyscy ci wolontariusze pomagają i deklarują dalszą obecność w punkcie rejestracji uchodźców podobnie jak wojsko, policja, straż graniczna, ochrona, urzędnicy i pracownicy areny.
 7. 16 marca 2022 r. pod Areną swój namiot postawiła World Central Kitchen, fundacja, która gotuje dla uchodźców obiady, rozdaje pączki i inne słodycze, soki, hot-dogi, kawę, herbatę, kakao. Z zarządcą Areny ustaliła miejsce, gdzie ma stanąć namiot, sposób bezpiecznego podpięcia do prądu oraz dostępu do innych mediów. Zgodnie z informacją od WCK fundacja działa i będzie działać pod TAURON Areną Kraków. Arena wraz z WCK codziennie monitorują sytuację pod obiektem. Wiemy, że gdyby czegokolwiek zabrakło możemy liczyć na pomoc wolontariuszy i mieszkańców Krakowa, którzy przyjdą z pomocą. Jednak obecnie jedzenia i picia po prostu nie brakuje. Nikt nie głoduje pod TAURON Areną Kraków.
 8. Jedzenie i napoje są od początku projektu finansowane przez Miasto Kraków i organizacje pozarządowe, a nie tylko zapewniane przez osoby prywatne – co jest często insynuowane.
 9. Do Areny zgłaszają instytucje, które deklarują możliwość niesienia pomocy i taką zgodę otrzymują. Przykładem jest Fundacja Rozwoju Regionalnego i Kościół Protestancki. Rozdają ciepłe posiłki, zabawki, animują dzieci. Arena Kraków jest otwarta na współpracę. Wszystkie te instytucje przyprowadzają swoich wolontariuszy i wszyscy niosący pomoc są mile widziani.
 10. Zezwalamy na prowadzenie działalność na naszym terenie, na rozstawianie namiotów, nieodpłatnie zapewniamy prąd, wodę, umożliwiamy przechowywanie rzeczy na terenie obiektu, parkowanie samochodów. Niezmiennie powtarzamy, że wszelkie formy pomocy i zaangażowania są cenne i za nie dziękujemy
 11. W związku z pojawiającymi się informacjami w mediach społecznościowych wpisy zamieścił też jeden z pracowników Areny – informował on, że w punkcie nie ma kolejek i dramatyczny ton postów z prośbami o jedzenie i kubki do napojów jest nieadekwatny do stanu faktycznego. Dyskusji, która pojawiła się pod tymi wpisami nie można już przeczytać, ponieważ posty zostały usunięte przez administratorów grup. Brak możliwości prześledzenia oryginalnych wypowiedzi pozwala na stawianie niczym nie popartych uogólnionych i krzywdzących zarzutów. W żadnym miejscu podczas tamtej dyskusji pracownik Areny nie obrażał wolontariuszy i nie „dyskredytował” ich pracy, nie „atakował” nikogo personalnie, a wręcz przeciwnie – dziękował za dotychczasową współpracę. Jego post był wynikiem sygnałów, że pod Arenę podjeżdżają osoby z zakupionym we własnym zakresie jedzeniem, które przeczytały w mediach społecznościowych, że „pod Areną sytuacja jest bardzo trudna”, a spotykały się z pustą przestrzenią i nie miały komu pomagać, co wywoływało frustrację. Pracownik TAURON Areny Kraków zachowywał się profesjonalnie.
 12. Jako Spółka zarządzająca Obiektem udostępniamy niekomercyjnym podmiotom, które się do nas zgłaszają – miejsce na namioty, prąd i dostęp do wody. Mając na uwadze fakt, że na terenie obiektu działa obecnie wiele podmiotów postanowiliśmy zawrzeć porozumienia z tymi, którym udostępniamy miejsce na wydawanie posiłków, w tym z koordynatorem wolontariuszy skupionych wokół grupy „Tauron Arena – pomoc dla Ukrainy” (zgodnie z nazewnictwem używanym w sieci). Porozumienie ma uregulować kwestie związane z udostępnianym terenem, bezpiecznym wydawaniem posiłków oraz utrzymaniem czystości. TAURON Arena Kraków jest obiektem, w którym kwestie dotyczące zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., i kwestie dotyczące podłączania się do prądu i korzystania z innych mediów są i muszą być jednoznacznie uregulowane. Tym bardziej, że obowiązują stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE–CRP na terenie całego kraju. Zarządca obiektu musi wiedzieć kto i gdzie co robi. Tym bardziej, że odnotowaliśmy przypadki samodzielnego podłączania się i niszczenia infrastruktury.
 13. Przygotowany projekt porozumienia jest typowym dokumentem stosowanym wobec podmiotów najmujących obiekt. Spółka oddaje określoną część terenu zewnętrznego do bezpłatnego używania i zobowiązuje osoby do utrzymania czystości na udostępnionym terenie we własnym zakresie. Porozumienie określa też koszty ponoszone przez spółkę, nie definiuje kosztów ponoszonych przez wolontariuszy.
 14. W kwestii materiałów reklamowych i informacyjnych zapisy również są standardowe. Mówią m.in. o dobrych obyczajach, i o tym, że nie będą obraźliwe.
 15. TAURON Arena Kraków to obiekt wielofunkcyjny, który umożliwia utworzenie w jednym miejscu punktu rejestracji uchodźców, punktu UNHCR oraz Dziecięcej Przystani. W TAURON Arenie Kraków cały czas odbywają się wydarzenia, imprezy masowe na kilkanaście tysięcy osób, imprezy sportowe, targi. Ich organizatorzy muszą spełnić wymogi związane z zabezpieczeniem imprez. Spółka musi udostępnić obiekt z drożnymi ciągami ewakuacyjnymi i w pełni sprawny technicznie. Pogodzenie wszystkich tych aktywności wymaga odpowiedzialności i właściwej logistyki. W związku z tym może się zdarzyć, że któryś z namiotów stojących na zewnątrz trzeba będzie przesunąć albo czasowo usunąć, zabrać rzeczy ze środka Areny, gdyż miejsce w którym stały kartony w czasie koncertu jest szatnią. Takie działania nie oznaczają, że zarządca Areny utrudnia funkcjonowanie osobom chcącym pomagać, zarządca godzi interesy bardzo wielu podmiotów działających równolegle na terenie obiektu

Katarzyna Fiedorowicz-Razmus

Rzecznik Prasowy Areny Kraków S.A.