Zasady korzystania z parkingów TAURON Areny Kraków - lato 2021

16 lipca 2021

Od 19 lipca 2021 roku (poniedziałek) obowiązywać będą następujące zasady wjazdu na teren obiektu i korzystania z parkingów TAURON Areny Kraków:

Opłaty:

 • Wjazd i wyjazd do 20 minut – bez opłaty.
 • Powyżej 20 minut – do godziny 01.30 jednorazowa opłata za postój 8 zł (korzystanie ze stanowiska postojowego).
 • Walidacja biletu parkingowego możliwa tylko i wyłącznie dla osób uprawnionych.
 • Po godzinie 01.30 dodatkową opłata w wysokości 50 zł (całkowita płatność: 58 zł).
 • Opłata za zgubienie biletu parkingowego – 100 zł.

Bilety parkingowe wydawane są przy szlabanach wjazdowych na północnym wjeździe od ul. Lema.

Opłatę należy uiścić przed wyjazdem w jednym z trzech parkomatów zlokalizowanych na:

 • Parkingu Naziemnym (płatność kartą i gotówką).
 • Parkingu Podziemnym (płatność tylko kartą).
 • Parkingu Zewnętrznym od strony parku lotników (płatność tylko kartą).
 • Walidacji biletu parkingowego (bez opłaty) należy dokonać na posterunku ochrony przy wejściu do Małej Hali lub w recepcji głównej TAURON Areny Kraków, a następnie opuścić parking w czasie nieprzekraczającym 20 minut.

Organizacja ruchu na Parkingu Naziemnym i Parkingu Podziemnym:

 • Samochody korzystają w pierwszej kolejności z Parkingu Naziemnego, a po jego zapełnieniu z Parkingu Podziemnego.
 • Wjazd na Parking Naziemny codziennie od godz. 6.00 do godz. 22.00.
 • Wyjazd z Parkingu Naziemnego do godziny 01:30.
 • Wyjazd z Parkingu Podziemnego jest możliwy do godziny 23.00. Samochód będzie można odebrać następnego dnia od godziny 7.30
 • Szlaban wyjazdowy otwiera się automatycznie po zeskanowaniu opłaconego lub zwalidowanego biletu parkingowego.
 • Na Parking Naziemny i Parking Podziemny mogą wjechać samochody o dopuszczalnej masie 2,5 t.
 • Samochody z instalacją LPG oraz o wysokości powyżej 2m mogą parkować wyłącznie na Parkingu Naziemnym.
 • Osoby przyjeżdżające na szczepienie w Punkcie Szczepień Powszechnych parkują bezpłatnie na Parkingu Naziemnym (przed wejściem nr 1, północny wjazd od ul. Lema) codziennie w godzinach od godz. 7.30 do godz. 19.45. Konieczna walidacja biletu parkingowego w recepcji głównej przed opuszczeniem punktu szczepień.

Organizacja ruchu na Parkingu Mała Hala:

 • Parking Mała Hala przeznaczony jest dla osób posiadających stosowną kartę parkingową.
 • Osoby nie posiadające karty parkingowej mogą wjechać na Parking Małej Hali wyłącznie na czas wysadzenia lub zabrania pasażerów. Opuszczenie parkingu w czasie do 20 minut od momentu pobrania biletu nie powoduje naliczenia opłaty za parkowanie.
 • Osoba nieuprawniona, która pozostawi samochód na Parkingu Mała Hala zostanie obciążona dodatkową opłatą w wysokości 50 zł.

Inne postanowienia:

 • Wjazd od strony al. Pokoju/ M1 przeznaczony jest wyłącznie dla osób korzystających z punktu pobrań „Diagnostyki”, w godzinach jego funkcjonowania. Po zakończeniu badania, osoby te mają obowiązek opuścić teren TAURON Areny Kraków przez wyjazd od strony al. Pokoju/ M1.
 • W dniach, w których odbywać się będą wydarzenia w TAURON Arenie Kraków, zasady oraz godziny funkcjonowania parkingów mogą ulec zmianie.

Poza niniejszymi Zasadami na terenie wszystkich parkingów TAURON Areny Kraków obowiązuje „REGULAMIN PARKINGÓW TAURON ARENY KRAKÓW” dalej „Regulamin” dostępny na stronie www.tauronarenakrakow.pl oraz na parkingu TAURON Areny Kraków. Niniejsze Zasady stanowią uszczegółowienie „Regulaminu”. Wejście lub wjazd na teren TAURON Areny Kraków, w tym parkingów jest równoznaczne z akceptacją postanowień wymienionego Regulaminu oraz niniejszych Zasad.

Dodatkowe informacje są dostępne w dokumencie Zasady korzystania z parkingów TAURON Areny Kraków (lato 2021) SPRAWDŹ TUTAJ.