Zegar klimatyczny na ekranie LED TAURON Areny Kraków

22 kwietnia 2021

W Dniu Ziemi (22 kwietnia) uruchomiono zegar klimatyczny na fasadzie TAURON Areny Kraków. Nawiązuje on do nowojorskiej instalacji odliczającej czas do katastrofy klimatycznej. Projekt ten wpisuje się w długofalowe działania miasta mające na celu dążenie do neutralności klimatycznej. Dodatkowe informacje o nim można znaleźć na stronie www.zegarklimatyczny.pl

 

– Wspólnie z fundacją Green Festival uruchomiliśmy Krakowski Zegar Klimatyczny. Chcemy zwrócić uwagę mieszkańców na fakt, że godzina zero jest już bardzo blisko a nadejdzie wtedy, gdy temperatura na Ziemi podniesie się o 1,5 stopnia – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

Na świecie nie jest to pierwsza taka inicjatywa. Najsłynniejszy zegar klimatyczny powstał na Manhattanie. Został opatrzony wymownym komentarzem: The Earth has a deadline (Czas dla Ziemi dobiega końca). Obecnie to niecałe siedem lat.

– Zachęcamy wszystkich mieszkańców do podejmowania wspólnego wysiłku na rzecz ochrony środowiska, które pozwoli nam zachować Ziemię dla przyszłych pokoleń. Jesteśmy im to winni. A zegar tyka – zaznacza wiceprezydent Kulig.

Zegar klimatyczny to projekt edukacyjny, wpisujący się w długofalowe działania Krakowa zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków zmiany klimatu i adaptacją miasta do tych zmian. Kraków na tym polu jest krajowym liderem, wdrożył lub obecnie realizuje wiele zróżnicowanych inicjatyw i projektów proklimatycznych, których celem nadrzędnym jest uzyskanie neutralności klimatycznej w jak najkrótszym, możliwym czasie.

Symboliczne odliczanie do godziny zero trwa w Internecie na www.zegarklimatyczny.pl, a od 22 kwietnia będzie ono także widoczne każdego wieczoru (po godz. 21:00) na największym ekranie
LED w Polsce — na elewacji TAURON Areny Kraków. Zegar będzie działał przez kolejne cztery miesiące — czyli cały okres trwania Krakowskiego Panelu Klimatycznego, aż do 22 sierpnia 2021 r., kiedy to w Krakowie zakończy się festiwal filmowy BNP Paribas Green Film Festival.

Zegar pokazuje dwie wartości:

Pierwsza odmierza czas do tzw. GODZINY ZERO, czyli dnia, w którym – jeśli nic nie zmienimy – średnia temperatura na Ziemi wzrośnie o 1,5°C w stosunku do ery przedprzemysłowej.

Druga zaś wskazuje, ile CO2 pozostało jeszcze do wyemitowania, aby nastąpiła wspomniana „godzina zero”, a jednocześnie uzmysławia, jak dużo dwutlenku węgla emitowane jest w każdej sekundzie.

Zegar klimatyczny ma zachęcić do działania na rzecz ograniczenia emisji CO2. Ma zachęcić każdego do osobistych zobowiązań i działań. Pokazać że nasze indywidualne wybory mają znaczenie.

***

Od kilku lat Kraków angażuje znaczną część środków budżetowych i europejskich, a także cały potencjał organizacyjny miasta i jego mieszkańców w przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu. Przykładem może być trwający obecnie Krakowski Panel Klimatyczny, poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej, w którego pracach uczestniczy reprezentatywna grupa mieszkańców. Będą oni mieli realny wpływ na przyszłość społeczności lokalnej, jakość i komfort jej życia.

Miasto z zaangażowaniem wspiera wszelkie formy aktywności i demokracji obywatelskiej, jak np. ideę budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych. Działając dla dobra wspólnego wszystkich mieszkańców poszukiwani są partnerzy społeczni, którzy  swoim zaangażowaniem i wsparciem zwiększą dynamikę wprowadzanych zmian i dadzą im wartościową społeczną legitymację.

www.krakow.pl