Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego!

1 lutego 2023

Od dziś, 1 lutego, aż do 2 marca mieszkańcy mogą składać wnioski do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Przeczytajcie  na co zwrócić uwagę i jak uniknąć błędów podczas przygotowania projektów. Zachęcamy do zgłaszania pomysłów, z których część może być realizowana w Dzielnicy XIV Czyżyny i  w sąsiedztwie TAURON Areny Kraków! Dodatkowe informacje znajdziecie na stronie: https://budzet.krakow.pl/

Ogólnodostępność

Ważnym kryterium oceny wniosków jest ogólnodostępność. Polega to na tym, że opracowane zadania muszą być dostępne nieodpłatnie dla jak najszerzej grupy ludzi, a z rezultatów wykonanego projektu powinno skorzystać jak najwięcej odbiorców. Dobrym przykładem będą tu zajęcia sportowe, taneczne czy biegowe dla konkretnych osób, np. dzieci, młodzieży czy seniorów.

Miejsce realizacji naszego projektu

Jeśli mamy już pomysł i wskazaliśmy grupę docelową, czas pomyśleć o tym, gdzie chcemy go zrealizować. Częstym błędem występującym w składanych projektach jest brak ustalenia dokładnego miejsca. W tym przypadku niezbędna jest dokładna nazwa obiektu lub opis wybranej lokalizacji.

Warto skorzystać także z mapy i sprawdzić, czy dany teren jest własnością miasta, gdyż tylko na takich terenach może być realizowany projekt.

Jeśli chcemy przygotować jakieś działania w placówkach oświatowych, to podstawowym wymogiem jest pisemne oświadczenie dyrekcji danej szkoły czy przedszkola o gotowości do współpracy.

Jeśli chcemy przygotować wydarzenie np. o charakterze kulturalnym, to warto skontaktować się najbliższą instytucją kultury.

Warto dodać, że projekty można złożyć w wybranej przez siebie dzielnicy i nie musi być to dzielnica naszego zamieszkania. W tej sytuacji na liście poparcia konieczne są podpisy mieszkańców z tej dzielnicy. Zasada ta nie obowiązuje już podczas głosowania. Możemy oddać głos tylko na projekty, które znajdują się w obszarze naszego zamieszkania.

Koszty projektu

Wnioskodawca podaje jedynie szacunkowy koszt na podstawie zamieszczonego na stronie BO cennika. Podanie kosztów nie jest obowiązkowe. Pracownicy jednostki oceniającej projekt będą ostatecznie sprawdzać kwoty potrzebne do wykonania zadania.

Czasami nasza wycena, w trakcie weryfikacji ulega podwyższeniu i jest to spowodowane tym, że konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, co podnosi koszty. Wzrost kwoty może wynikać również z konieczności budowy odwodnienia, oświetlenia czy przebudowy lub zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego.

Sprawdź jakie zadania realizuje miasto

Wnioskodawca powinien zapoznać się z zadaniami już realizowanymi przez miasto, aby uniknąć powielania zakresu działań. Przykładowo, zgłoszone projekty, które są już w zakresie aktualnej miejskiej oferty sportowej dla mieszkańców, będą weryfikowane odmownie.

Czy można zbudować chodnik?

Zgłaszający często pytają o infrastrukturę drogową, taką jak chodniki, parkingi czy oświetlenie. Każda taka złożona propozycja zostaje poddana analizie pod kątem własności terenu, zgodności z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy właśnie kolizji z innymi inwestycjami.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://budzet.krakow.pl/