Zmiana godzin funkcjonowania punktu rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków

9 maja 2022

Informujemy, że od poniedziałku (9 maja) punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków będzie działał od godz. 8:00 do godz. 16:00 (od poniedziałku do soboty).

Zmiana jest związana ze zmniejszającą się liczbą obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numerów PESEL.

***

Зміни   в графіку  роботи інформаційного пункту для біженців на TAURON Arena Kraków з 9.05.2022 

iнформуємо, що пункт буде працювати  від понеділка до суботи з 8:00 год  до  16:00 год

* У зв’язку із   зменшенням кількості людей на отримання  номеру PESEL

***

Skróceniu ulegają również godziny pracy: Punktu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Krakowskiego Centrum Świadczeń, Grodzkiego Urzędu Pracy, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie te punkty będą działać od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-16:00.

W przypadku wzrostu liczby osób zainteresowanych wyrobieniem numerów PESEL godziny funkcjonowania punktu będą mogły ulec zmianie.

Informacje o zmianach godzin funkcjonowania punktu, w związku z wydarzeniami odbywającymi się w TAURON Arenie Kraków, są na bieżąco publikowane na stronie www.taurnarenakrakow.pl.

Od otwarcia punktu, w połowie marca 2022 r. do teraz, w TAURON Arenie Kraków, obywatelom Ukrainy nadano ok. 24 tys. numerów PESEL.