Zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej w związku z Półmaratonem Królewskim

4 października 2023

W dniu 8 października 2023 roku (niedziela) na drogach Miasta Krakowa odbędą się 9. Cracovia Półmaraton Królewski i rywalizacja na 5 km pod nazwą Piątka dla krakowskiego sportu. W związku z tymi wydarzeniami sportowymi wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu i w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Poniżej znajdują się kompleksowe informacje na ten temat.

MAPA I OPIS TRASY 9. CRACOVIA PÓŁMARATONU KRÓLEWSKIEGO

Start półmaratonu nastąpi o godz. 10:00 z ul. Lema (przed TAURON Areną Kraków), jednocześnie rozpocznie się bieg na 5 km Piątka dla krakowskiego sportu.

MAPA I OPIS TRASY PIĄTKI DLA KRAKOWSKIEGO SPORTU

Zamknięcia ulic lub ich odcinków w dniu 8.10.2023 r.:

W godz. 0:00-18:00 ul. Lema w obu kierunkach (w związku z budową, a następnie demontażem infrastruktury biegów), z dopuszczeniem:

– od strony ul. Mogilskiej do godz. 8:30 dojazdu dla organizatora oraz uczestników półmaratonu do parkingu przy TAURON Arenie Kraków i dojazdu do osiedla przy ul. Lema 5 i 5A;

– od strony Al. Pokoju dojazdu pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania ruchem do osiedla przy ul. Lema 15A,15B,15C,15D,15E;

 po wygrodzeniu korytarza w ul. Lema wyjazdu/wjazdu pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania ruchem z/do osiedli przy Lema od strony al. Pokoju.

W godz. 8:30-13:30:

– al. Pokoju od ul. Lema do Ronda Dywizjonu 308 (jezdnia północna – w kierunku Ronda Grzegórzeckiego);
Wyjazd z M1 tylko w prawo w kierunku Ronda Dywizjony 308;

– al. Jana Pawła II od ul. Lema do Ronda Czyżyńskiego (jezdnia południowa – w kierunku Ronda Czyżyńskiego) i od Ronda Czyżyńskiego do Placu Centralnego (jezdnia północna – w kierunku Placu Centralnego)
Na Węźle im. Rayskiego relacja z kierunku Stella Sawickiego w prawo i prosto pod węzłem, na węźle z tego kierunku zawracanie tylko dla KMK, na Rondzie Czyżyńskim tylko relacje w prawo z ul. Bieńczyckiej i z al. Pokoju;

– ulice: Floriańska, wschodnia strona Rynku Głównego, Grodzka, Św. Idziego, Podzamcze
Wyjazd z ul. Droga do Zamku tylko w prawo w kierunku południowym, wyjazd z ul. Straszewskiego w kierunku Alei Trzech Wieszczów w związku z remontem ul. Zwierzynieckiej przez ul. Piłsudskiego.

W godz. 9:00-11:00:

– ul. Mogilska (jezdnia południowa – w kierunku Ronda Czyżyńskiego), ul. Kopernika, ul. Westerplatte;
Na skrzyżowaniu ulic: Kopernika-Mikołajska wyjazd z ul. Cystersów przy chwilowej przerwie w ruchu tylko w lewo w ul. Mogilską w kierunku Ronda Mogilskiego, ulice: Botaniczna i Strzelecka dwukierunkowe bez przejazdu, dojazd do ul. Radziwiłłowskiej z ul. Westerplatte ul. Zamenhofa.

W godz. 10:00-10:30:

– wylot z Ronda Mogilskiego w al. Powstania Warszawskiego;
Możliwość zawracania na Rondzie Mogilskim w kierunku północnym i zjazd w ul. Lubicz, z kierunku ul. Powstania Warszawskiego chwilowa przerwa w ruchu lub zamknięcie od strony Ronda Grzegórzeckiego.

W godz. 10:00-13:30:

– al. Pokoju od ul. Fabrycznej i ul. Ofiar Dąbia do ul. Świtezianki (jezdnia południowa – w kierunku Ronda Czyżyńskiego) i od ul.  Świtezianki do ul. Lema (jezdnia północna – w kierunku Ronda Grzegórzeckiego):
Możliwość wyjazdu z ul. Widok w kierunku Ronda Dywizjonu 308;

– ul. Ofiar Dąbia od ul. Na Szaniec do al. Pokoju:
Możliwość przejazdu dla poj. do 2,5 t do ul. Widok ulicami: Na Szaniec i Bajeczną.

„Rękawy”:

 ul. Lema – korytarz wjazdowy i wyjazdowy do osiedla od strony al. Pokoju przy kierowaniu ruchem prze uprawnione osoby;

 al. Pokoju – korytarz wyjazdowy z ul. Widok w kierunku Ronda Dywizjonu 308;

 al. Jana Pawła II – korytarz wyjazdowy z ul. Wysockiej w kierunku ul. Nowohuckiej na czas półmaratonu.

Zalecane objazdy:

dla zamkniętego ciągu ul. Lema i al. Pokoju:
* z al. Jana Pawła II i z ul. Meissnera do Ronda Grzegórzeckiego ulicami: Mogilską i al. Powstania Warszawskiego (poza godz.10:00-10:30);

dla zamkniętej ul. Mogilskiej (w godz. 9:00-11:00):

* z Ronda Mogilskiego, z ul. Lubomirskiego, z ul. Lubicz, z ul. Beliny-Prażmowskiego do Ronda Dywizjonu 308 (i do Ronda Grzegórzeckiego w godz.10:00-10:30) ulicami: Beliny-Prażmowskiego, Brodowicza, Olszyny, Pilotów, Młyńską, al. Bora-Komorowskiego, Stella-Sawickiego, Nowohucką (do Ronda Grzegórzeckiego dalej Klimeckiego i Herlinga Grudzińskiego);

* z ul. Powstania Warszawskiego do ul. Meissnera ulicami: Beliny-Prażmowskiego, Brodowicza, Olszyny, Pilotów.

dla zamkniętego ciągu: Al. Jana Pawła II:

* z ul. Mogilskiej do Ronda Dywizjonu 308 poza godz. 8:30-13:30 ulicami: Jana Pawła II i Nowohucką;

* z ul. Mogilskiej do Ronda Dywizjonu 308 w godz. 8:30-13:30 ulicami: Meissnera, Rondem Młyńskim, Młyńską, Al. Bora-Komorowskiego, Stella-Sawickiego i Nowohucką;

* z ul. Lublańskiej do Ronda Dywizjonu 308 ulicami:  Al. Bora-Komorowskiego, Stella-Sawickiego i Nowohucką;

* z Placu Centralnego do Ronda Czyżyńskiego ulicami: Al. Andersa, Rondem Kocmyrzowskim, Bieńczycką;

* z Ronda Kocmyrzowskiego do ul. Placu Centralnego: al. Andersa;

* z ul. Bieńczyckiej i z ul. Medweckiego do Placu Centralnego ulicami: Medweckiego, Dąbrowskiej, al. Andersa;

* z al. Bora-Komorowskiego, z ul. Wiślickiej do ul. Bieńczyckiej: al. Andersa;

* z Ronda Dywizjonu 308 do ul. Bieńczyckiej ulicami:  Nowohucką, Stella-Sawickiego, Al. Bora-Komorowskiego, al. Andersa;

* z Jana Pawła II z kierunku od Ronda Czyżyńskiego  do Ronda Dywizjonu 308 ulicami:  Stella-Sawickiego, nawrotką w Stella-Sawickiego i Nowohucką.

dla zamkniętej ul. Powstania Warszawskiego w godz.10:00-10:30:

* z ul. Mogilskiej do Ronda Grzegórzeckiego ulicami: Beliny-Prażmowskiego, Brodowicza, Olszyny, Pilotów, Młyńską, al. Bora-Komorowskiego, Stella-Sawickiego, Nowohucką (do Ronda Grzegórzeckiego dalej Klimeckiego i Herlinga Grudzińskiego),

* z ul. Stella Sawickiego do Ronda Grzegórzeckiego ulicami:  Nowohucką, Klimeckiego i Herlinga Grudzińskiego,

* z al. 29 Listopada oraz ulic: Prądnickiej, Śląskiej, Mazowieckiej i Łobzowskiej do Ronda Grzegórzeckiego ulicami: Aleje Trzech Wieszczów, Konopnickiej, Rondem Matecznego, Kamieńskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Klimeckiego i Herlinga Grudzińskiego,

dla zamkniętej al. Pokoju na odcinku ul. Fabryczna-Rondo Dywizjonu 308:
* z Ronda Grzegórzeckiego, z al. Powstania Warszawskiego, z ul.  Grzegórzeckiej i z ul. Kotlarskiej do Ronda Dywizjonu 308 ulicami: Kotlarską, Mostem Kotlarskim, Herlinga-Grudzińskiego, Klimeckiego, Nowohucką,

dla zamkniętej al. Pokoju na odcinku Rondo Dywizjonu 308-ul.Świtezianki do Ronda Grzegórzeckiego ulicami:

Nowohucką, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarską,

dla zamkniętej ul. Ofiar Dąbia:
* z ul. Nowohuckiej, z ul. Saskiej do Ronda Grzegórzeckiego ulicami: Nowohucką, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarską,

dla zamkniętej ul. Westerplatte:
* z ul. Św. Gertrudy ulicami: Starowiślną i dalej istniejącym objazdem do Ronda Grzegórzeckiego w związku z zamkniętą Grzegórzecką ulicami; Podgórską i Kotlarską,

dla zamkniętego ciągu: ul. Idziego, ul. Podzamcze, ul. Powiśle:
* z ul. Św. Gertrudy do al.3-ch Wieszczy ulicami: Stradomską, Dietla, Rondem Grunwaldzkim i Konopnickiej,

Dodatkowe informacje:

– ruch pieszy na przecięciu z trasą będzie regulowany przez służby porządkowe;

 na  trasie półmaratonu w dniu 8.10.2023 r. w godz. 6:00-14:00 lub 6:00-12:00 lub 6:00-11:00 wprowadzone będą dla pojazdów zakazy zatrzymywania się znakami B-36, oraz na części ulic znakami B-36 +T-24 gdzie pojazdy będą usuwane na koszt właściciela,

– w związku z ww. imprezą wyłączone zostaną drogi dla pieszych i rowerów: Planty po stronie ul. Westerplatte i ul. Basztowej, Bulwary: Czerwieński, Inflancki i Kurlandzki oraz droga dla rowerów na ul. Lema (po stronie TAURON Areny Kraków);
W dniu 8.10.2023 r. zaopatrzenie firm zlokalizowanych wewnątrz pierwszej obwodnicy będzie możliwe do godz. 6:00. Nocne godziny zaopatrzenia pozostają bez zmian.

Zwracamy się z prośbą o zachowanie ostrożności, dostosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej i Służb Porządkowych.

W niniejszym komunikacie podano maksymalny czas zamknięcia ulic, na których ruch pojazdów będzie sukcesywnie przywracany po decyzji Policji bezpośrednio po przebiegnięciu ostatniego zawodnika.

Szczegółowy komunikat odnośnie zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w dniu 8 października 2023 r. znajduje się na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.